Läs senare

Lärare på språkintroduktion erbjuds handledning

NyanländaHandledning, stärkt elevhälsa och riktlinjer för hur lärare som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar lättare ska kunna hantera sina roller. Så stärker Stockholms stad gymnasiets språkintroduktion.

av Torbjörn Tenfält
09 Feb 2018
09 Feb 2018
Läraren Anna Åhman ser det som ett problem att lärarna som jobbar med nyanlända ofta kan mer om asylprocessen än vad skolledningen kan. Foto: Angelica Zander

När nätverket för lärare på språkintroduktionen i Stockholm träffas hinner de sällan prata så mycket språkutveckling som de önskar. Vid ett möte nyligen ägnade de i stället den mesta tiden åt de många 18-åringar som fått avslag.

– Det var en fråga på allas läppar och symptomatiskt för lärarnas vardag. Väldigt mycket handlar om asylprocessen. Den är livsavgörande för eleverna och blir därmed ett fokus även för oss, säger Anna Åhman, ersättare i nätverket och lärare på Spånga gymnasium.

Förra veckan presenterade regeringen ett nytt lagförslag som kan ge närmare 9000 ensamkommande barn och ungdomar en ny chans att stanna i Sverige. Förslaget är resultatet av en överenskommelse strax före jul mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det innebär en ny möjlighet för utvisningshotade att söka tillfälligt uppehållstillstånd om de studerar på gymnasiet.

Lagändringen, som behöver stöd av både Centern som Vänsterpartiet för att gå igenom i riksdagen, är ytterligare ett inslag i den process som pågått sedan den stora flyktingströmmen till Sverige hösten 2015. Den har bidragit till en mycket ansträngd arbetssituation för lärarna på gymnasiets språkintroduktion, som i Stockholm finns på 19 av stadens knappt 30 kommunala gymnasier.

– Vi får stödet från rektor när vi efterfrågar, men problemet är att vi lärare oftast kan mer om asylprocessen än skolledningen, säger Anna Åhman.

För att lätta på lärarnas börda har utbildningsförvaltningen i Stockholm tagit flera initiativ. Ett är att se till att lärarna får professionell handledning för att kunna hantera situationer som uppstår när man undervisar elever som är mitt uppe i en asylprocess.

Cecilia Rosengren, samordnare med ansvar för gymnasiets språkintroduktion på utbildningsförvaltningen i Stockholm.

– Staden har upphandlat tjänsten som utförs av bland annat socionomer och kuratorer. Rektorer har i högra utsträckning än tidigare sett till att lärare på språkintroduktion har fått professionell handledning, säger Cecilia Rosengren, samordnare på utbildningsförvaltningen, med fokus på gymnasiets språkintroduktion.

Tillsammans med ytterligare tre samordnare som arbetar med de ensamkommande har hon tagit fram totalt 17 olika insatser som staden hoppas ska göra det lättare för lärarna att klara sitt arbete.

En är att bistå med en samlad information om de lagar och regler som styr den del av flyktingmottagandet som påverkar skolan. Bland annat har skolledningarna försetts med ett intyg som rektor ska använda i kontakten med Migrationsverket. När en elev ansöker om förlängt uppehållstillstånd i samband med gymnasiestudier måste de skicka in ett intyg att de studerar.

– Vi är rädda om lärarna och vill inte att det hamnar på dem att skriva intyg och omdömen eftersom det blir en enorm belastning. Intyget ska vara avskalat och enkelt, inga kommentarer och tyckanden från läraren. Självklart har eleverna det tuffast, men för att de ska orka, måste lärarna hålla, säger Cecilia Rosengren.

En annan insats är det samarbete lärare på språkintroduktion och lärare på gymnasieskolans nationella program inlett kring film. Stadens mediotek bidrar med filmkunnande.

– Det här är ett sätt att få lärare och elevgrupper att mötas och jobba tillsammans på lika villkor. Film är ett bra redskap och allt hänger inte på språket.

Totalt cirka 2000 elever går i Stockholms kommunala skolors språkintroduktion. I många gymnasier sker undervisningen i samma byggnad som övriga elever vistas i, men ibland finns inte plats och då är den förlagd på annat håll. I något fall utgörs hela skolan av språkintroduktion.

– Vi är medvetna om att det är jätteviktigt att även fysiskt integrera språkintroduktionen. Ambitionen finns, men det är inte alltid det går att genomföra, säger Cecilia Rosengren.

Ytterligare en hjälp för lärarna och skolledningen finns i det centrala elevhälsoteam som är ett stöd för rektor och den enskilda skolans elevhälsa. Det hjälper till att skapa strukturer i elevhälsoarbetet och kan ge råd i akuta situationer.

– Det finns för att stötta arbetet med alla elever i skolan, men just nu ligger extra mycket fokus på asylsökande ungdomar.

Många lärare vittnar om den pressade situation de hamnar i när de parallellt med undervisningen ofta är de ensamkommandes enda vuxenkontakt. Med vetskap om elevernas utsatthet blir det då svårt att hävda att de bara ska ägna sig åt undervisningen.

– Jag har själv jobbat på språkintroduktion och vet hur det är att stå där med de här eleverna framför sig och deras berättelser. Det är jättesvårt att tänka att jag är lärare – inte kurator, psykolog och socionom, säger Cecilia Rosengren.

Ändå är hennes budskap till lärarna att de hjälper eleverna bäst sätt genom att koncentrera sig på undervisningen.

– Håll så bra lektioner du bara kan. Sen måste vi lita på att andra instanser i samhället tar vid. Det finns goda krafter och det gäller att vi slussar eleverna vidare. Vi lärare kan inte ta hela ansvaret.

Kan samarbetet med andra professioner stärkas så att din uppmaning blir lättare för lärarna att följa i praktiken?

– Vi jobbar med frågan och jag kan inte säga vad det kommer leda till. Jag finns med i olika nätverk, bland annat ett med personal från boenden och socialsekreterare som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar. Vi träffas och pratar om de här frågorna, säger Cecilia Rosengren.

Anna Åhman ser positivt på många av de insatser utbildningsförvaltningen gör, även om delar av förbättringarna ännu inte nått Spånga gymnasium. Handledning behövs, konstaterar hon, men har samtidigt en reservation.

– Egentligen är det ju inte vårt uppdrag att gör allt vid sidan av undervisningen. Men när vi nu är i den här situationen är det klart att det är bra att få handledning, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin