Läs senare

Lärare pratar ihop sig om bedömning

Process, instrument eller kravnivåer. Redskapen för lärares förbättrade bedömning och betygsättning varierar mellan kommunerna.

06 Nov 2003

Men att det är det gemensamma samtalet kring och uttolkningen av betygssystem och kriterier som är grunden för en bättre bedömning, det är de flesta lärare överens om.
  Det visar den enkät som Skolverket gjorde med utgångspunkt i regeringsuppdraget om kompetensutveckling i kunskapsbedömning och betygsättning som kom i december 2001.
  Det nya måloch kunskapsrelaterade betygssystemet infördes hösten 1994 i gymnasieskolan och hösten 1996 i grundskolan.
  – Då underskattade Skolverket hur mycket tid och kompetensutveckling som lärarna behövde för att hantera det nya betygssystemet, säger Peter Fagerlund, undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling som nu har tagit över projektet.
  Den nationella kvalitetsgranskningen om betyg och bedömning som kom 2000 visade också på betydande brister i skolornas förmåga att sätta betyg på ett rättvist och likvärdigt sätt. Granskningen visade bland annat att lärarna hade fått alldeles för lite kompetensutveckling om det nya betygssystemet och samverkade för lite med andra lärare, skolor och kommuner kring bedömning och betyg.

I budgetpropositionen för 2002 fick Skolverket i uppdrag att kompetensutveckla lärarna. Från början planerat som ett stort projekt med en budget på högst 30 miljoner kronor. Men sedan i våras nedskuret till ett mycket mindre nätbaserat projekt med ett tiotal involverade kommuner och en budget på 1,6 miljoner. Nedskärningen beror på att Skolutvecklingsmyndighetens totala budget drastiskt skars ned.
  – Vi arbetar med att värva värdkommuner som vill visa upp sitt arbete med bedömning och betyg för andra kommuner, presentationer, frågor och svar, infomaterial och bokoch länktips på vår hemsida, berättar Peter Fagerlund.

LÄS MER:


4Borås: Test på gymnasiet ger hint om betygsättning  
4Solna: Kunskapskriterier blev lösningen  
4Norrtälje: Karin och Andrei kom överens efter samtal  
4Upplands Väsby: Professionella samtal hjälper lärare  

ELISABET RUDHE

ur Lärarförbundets Magasin