Läs senare

Lärare säger nej till betyg i årskurs 4

Endast en av tio lärare vill ha betyg från årskurs 4. Trots det stora motståndet mot tidiga betyg ska upp till 100 skolor delta i ett försök.

18 feb 2015

85 procent av medlemmarna i Lärarförbundet anser att betyg från årskurs 4 är ett dåligt förslag. Endast 11 procent ­tycker att det är bra, visar ­Lärarnas tidnings under­sökning (se grafik). Motståndet är kompakt inom alla lärarkategorier. ­Ämneslärare och yrkeslärare är mest positiva, men även bland dessa stöder endast var femte lärare betyg från årskurs 4.

I förra veckan gjorde ­regeringen och Alliansen upp om betygen för att komma runt det komplicerade politiska ­läget i frågan. År 2017 inleds ett försök med betyg i årskurs 4 i högst 100 skolor. Försöket är frivilligt och förutsätter att skolans ledning och lärare vill delta i det.
– Er undersökning visar ett svagt stöd från professionen för tidiga betyg och det förvånar mig inte. Därför har det varit viktigt för oss att det finns ett intresse från lärarna på de skolor som ska ingå i en begränsad försöksverk­samhet, säger utbildningsminister ­Gustav Fridolin (MP).

Han vill egentligen inte införa betyg från årskurs 4, men stod inför risken att Alliansen och Sverigedemokraterna skulle driva igenom betygen mot regeringens vilja.
– Försöket är ett betydligt bättre steg än om riksdagen hade beslutat om en generell sänkning av betygsåldern, ­säger Gustav Fridolin.

Folkpartiledaren Jan Björklund misstänker att det inte hade blivit ett lika tydligt nej om också Lärarnas Riksförbunds medlemmar hade ingått i Lärarnas tidnings ­undersökning.
– Jag är helt medveten om att det finns ett stort motstånd från Lärarförbundets medlemmar mot betyg i årskurs 4. Lärarförbundet är en viktig aktör men kan inte ensamma bestämma utbildningspolitiken, säger Jan Björklund.

Jan Björklund har varit pådrivande när det gäller betygen, och tror att överenskommelsen kan vara ett första steg till att införa betyg från fyran fullt ut.
– Tänk på hur kontroversiellt det var när vi införde betyg i sexan trots att så många varnade för det. Nu är det ingen som vill avskaffa de betygen. Jag tror att det blir så nu också, säger han.

Skolverket får i uppdrag att samordna försöket med betyg från årskurs 4. Skolverket ska också se till att de deltagande skolorna har olika elevsammansättning och att de är spridda över hela landet. Överenskommelsen gäller till år 2020. Då ska också en utvärdering av hela det nya betygssystemet redo­visas, ­inklusive sänkningen av ­betygsåldern till årskurs 6.

Vänsterpartiet och Sverige­demokraterna står utanför regeringens och Alliansens uppgörelse. Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson Daniel Riazat är kritisk, särskilt i ljuset av Lärarnas tidnings undersökning.
– För oss är det viktigt att lyssna på professionen. Det är ett svek av regeringen att vika ner sig i den här frågan. Den experimenterar med skolan med något som helt saknar förankring i forskningen och innan betygen i sexan har utvärderats, säger Daniel Riazat.

Lärarförbundets ord­förande Johanna Jaara Åstrand tycker att det är bra att regeringen och Alliansen till sist kom överens.
– Vi har hela tiden efterfrågat breda överenskommelser om skolan. Det är ingen hemlighet att vi är starkt emot tidigare betyg, men vi inser att det är bättre med en försöksverksamhet än om riksdagen hade röstat igenom betyg för alla tioåringar, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Överenskommelsen

  • Högst 100 skolor ska på försök få ge betyg från årskurs 4. Försöket påbörjas senast 2017.

  • En förutsättning för deltagande är intresse hos skolans ledning och lärare. Samråd ska ske med föräldrar.

  • Skolverket ska se till att skolorna får olika elevsammansättning och är spridda geografiskt. Högst en fjärdedel av skolorna inom samma huvudman får delta.

  • En utvärdering av det nya betygssystemet, inklusive årskurs 6, ska redovisas senast 2020. 

 

Så gjorde vi:

  • Företaget Skop har intervjuat 1 010 medlemmar i Lärarförbundet.
  • Urvalet är representativt och slumpmässigt utifrån olika lärarkategorier.
  • Svarsfrekvensen var 87 procent.

ur Lärarförbundets Magasin