Läs senare

Lärare ska få gå kurser om Förintelsen

fortbildningLärare som åker med sina elever till Auschwitz ska erbjudas en högskolekurs som förbereder dem bättre för resan. Den nyheten presenteras i dag på Förintelsens minnesdag.

av Stefan Helte
27 Jan 2017
27 Jan 2017

Bakom initiativet står den statliga myndigheten Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet, ett institut inom Göteborgs universitet som arbetar mot rasism.

Den nya kursen ska vara på 7,5 högskolepoäng och ges från vårterminen 2018.

Christer Mattsson Göteborgs universitet
Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet.

– Vi samlar akademisk kunskap om vilken undervisning som kan vara lämplig att bedriva i samband med att man åker med skolklasser till Förintelsens minnesplatser. Det är ett sätt att stödja intresserade lärare, säger Christer Mattsson, utvecklingsledare på Segerstedtinstitutet.

Institutet och Forum för levande historia ska också studera om och i så fall på vilket sätt dessa studieresor bidrar till att utveckla elevernas kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

– Det är en väldigt stor grupp svenska elever som åker till minnesplatsen Auschwitz, kanske en fjärdedel av alla elever. Men vi vet ganska lite om vad detta har för effekt eller om det går att förbereda, genomföra och följa upp resorna bättre.

Borde alla elever åka till Auschwitz någon gång under sin skoltid?

– Det är en svår fråga att svara på. Och jag vill inte säga till lärarna att de ska göra si eller så. Men jag kan konstatera att många lärare tycker att dessa resor är ett mycket bra sätt att arbeta på, säger Christer Mattsson.

Förintelsens minnesdag

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då minnet av alla som mördades under Förintelsen hedras och en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

ur Lärarförbundets Magasin