Läs senare

Lärare ska lyftas i specialpedagogik

Skolverket har fått i uppdrag att genomföra en bred fortbildning i specialpedagogik för närmare 50.000 lärare. Satsningen sträcker sig över fyra år.

14 dec 2015

Skolverket har fått i uppdrag att genomföra en bred fortbildning i specialpedagogik. Regeringens ambition är att mellan 30.000 och 50.000 lärare ska få grundläggande kunskaper i ämnet av rutinerade och skickliga kollegor, så kallat kollegialt lärande, rapporterar Sveriges Radio.

Satsningen, som inleds nästa år, ska pågå i fyra år och beräknas kosta totalt 540 miljoner kronor. Innehållet i fortbildningen ska utgå från lärarnas behov och vara verksamhetsnära.
Skolverkets uppdrag är att ordna handledarutbildning för de speciallärare och specialpedagoger som ska dela med sig av sin kunskap, samt tillhandahålla en webbplats med stödmaterial. Kommuner och friskolor får statsbidrag för såväl handledare som deltagande lärare. Handledarna ska tjänstgöra på 10 eller 20 procent av en heltid.
Sedan tidigare genomförs fortbildning med liknande upplägg i matematik och läsning/skrivning (mattelyftet respektive läslyftet).

ur Lärarförbundets Magasin