Läs senare

Lärare stoppade banderoll – nu utreder JO skolan

AnmälanStudenter vid Upplands-Brogymnasiet blev stoppade när de ville ha en metoo-hånande banderoll på sitt studentflak i somras. Nu har Justitieombudsmannen beslutat att starta en utredning av skolans beslut, rapporterar lokaltidningen Mitt i.

29 okt 2018

På banderollen stod ”Metoo – för kvinnor som försökt ligga sig till framgång men misslyckats”. En lärare som såg detta stoppade banderollen direkt, berättade skolans rektor vid tillfället. Dessutom skulle eleverna bakom den få skriftliga varningar.

En privatperson JO-anmälde skolans beslut, som anmälaren ansåg stred mot den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

Justitieombudsman Lars Lindström väljer att gå vidare med anmälan.

– Vi har begärt att man ska precisera hur förbudet mot banderollen har sett ut och vad det har omfattat. Vi vill ha preciserat hur varningarna sett ut och hur man resonerat, säger Karl Hägg, som handlägger ärendet hos JO, till Mitt i.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin