Läs senare

Lärare stressigaste yrket – igen

STRESSTrötthet, huvudvärk och sömnsvårigheter. Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare har oftare besvär till följd av arbetet jämfört med de flesta andra yrkesgrupper. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

av Emilie Stendahl
28 nov 2018
28 nov 2018

Fler än fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare är så stressade av sitt arbete att de tampas med olika besvär. Till exempel anger många att de är trötta, lider av huvudvärk, har störd sömn, är oroliga och har problem med minne och koncentrationsförmåga, enligt Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsorsakade besvär.

Undersökningen bygger på 12 000 intervjuer med personer ur olika yrkesgrupper och den visar att grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare ligger högt i statistiken jämfört med andra.

Bild: Colourbox

Hans Flygare är arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet:

– Det här är siffror som vi känner igen sedan tidigare. Många av våra medlemmar möter en arbetssituation där det inte är balans mellan krav och resurser.

Om det nu ser likadant ut år efter år och i undersökning efter undersökning – vilka slutsatser borde man dra, tycker du?

– Att vi måste växla upp arbetet. Det är ingen naturlag att det ser ut så här.

I förskolor, skolor och fritidshem behöver man komma till rätta med balansen mellan krav och resurser, anser Hans Flygare.

– Är kraven för höga, om du har för låg kontroll över arbetet eller för stor arbetsmängd och du dessutom får dåligt stöd hamnar du i ett läge där du är ständigt spänd och stressad. Det är farligt för kroppen och kan leda till sjukskrivning på sikt om man inte får chans till vila och återhämtning.

För att det ska bli ändring behöver man ta ett samlat grepp på frågan på varje arbetsplats och syna både vilka krav som finns och hur man organiserar arbetet.

Så stressade är lärarna

Cirka 28 procent av samtliga 12 000 intervjuade i Arbetsmiljöverkets undersökning uppgav att de haft besvär till följd av jobbet under det senaste året.

Bland grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare var det fler som rapporterade besvär: cirka 43 procent.

Bland dessa lärare hade 9 av 10 haft besvär med trötthet och cirka 6 av 10 haft huvudvärk och svårt att sova. Andra vanliga besvär var fysisk smärta och värk, problem med minne och koncentration och hörsel.

Fler kvinnor uppgav att de hade stressrelaterade besvär än män.

Här finns rapporten i sin helhet.

– Man måste titta på vad det är i arbetsmiljön som orsakat stressen. Vi får inte nöja oss med att bara se till individen och tänka att någon till exempel borde vara mindre känslig eller lära sig hantera stress bättre.

Vad gör Lärarförbundet för att sätta press på kommuner och andra arbetsgivare?

– Arbetsmiljö är ett prioriterat område i det nya avtalet och ett omfattande partsarbete är igångsatt. Alla måste kavla upp ärmarna och göra något, även om huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren. Vi kommer givetvis bevaka att det händer någonting.

Vilket råd ger du den lärare som känner igen sig i besvären som beskrivs?

– Bit inte ihop tills du inte orkar mer, utan signalera i tid. Du är inte ensam om att känna det du gör och för att komma till rätta med det måste du signalera att du inte mår bra, i första hand till din chef men även till ditt skyddsombud.

Vad kan chefen göra?

– Chefen kan till exempel titta på hur det går att prioritera bland dina arbetsuppgifter eller förändra något annat för att det ska bli en balans mellan krav och resurser.

ur Lärarförbundets Magasin