Läs senare

Lärare stressigaste yrket

Lärare har mer besvär på grund av stress eller andra psykiska påfrestningar än andra yrkesgrupper. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i en ny rapport där 16.000 sysselsatta personer fått svara på frågor om hur arbetet påverkar hur de mår.

01 okt 2014

Allt fler får besvär på grund av arbetet. Och det är stress och andra psykiska besvär som ökar mest, enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsorsakade besvär 2014”, som publicerades på onsdagen. Och lärare som yrkesgrupp utmärker sig, enligt myndigheten.

Stress och psykiska besvär är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland såväl kvinnor som män, konstateras i rapporten. Närmare 10 procent av samtliga sysselsatta har besvär till följd av det.

Men andelen lärare med sådana besvär är betydligt högre. Störst besvär har grundskollärare och gymnasielärare i allmänna ämnen. 24 procent av de kvinnliga grundskollärarna och 23 procent av de kvinnliga ämneslärarna på gymnasiet har besvär på grund av stress eller andra psykiska påfrestningar. Bland manliga lärare är motsvarande andel 18 och 16 procent.

Siffrorna kan jämföras med andra yrken där stress och andra psykiska påfrestningar är vanliga, enligt Arbetsmiljöverket. Till exempel anger bland kvinnliga läkare 20 procent detta som orsak till deras arbetsrelaterade problem. För manliga läkare är motsvarande andel 13 procent.

Rapporten är bara en i raden av undersökningar som visar att lärare är utsatta för stress och andra psykiska påfrestningar. Till exempel kunde Lärarnas tidning för ett år sedan rapportera att allt fler skyddsombud på förskolor och skolor anmäler till Arbetsmiljöverket att arbetsmiljön är dålig och att det främst handlar om stress.

Fakta om rapporten

  • Undersökningen ”Arbetsorsakade besvär 2014” genomfördes under perioden januari–april 2014.
  • 16.000 sysselsatta personer i åldern 16–64 år har svarat på frågor om sin arbetsrelaterade hälsa via telefonintervjuer.
  • Frågorna avser besvär arbetstagaren har haft under det senaste året. Uppgifterna är utifrån individernas egna upplevelser.
  • Undersökningen Arbetsorsakade besvär görs sedan 2008 vartannat år av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Länk till rapporten.

Fler artiklar i ämnet:
Lärare mår sämst.

Anmälningar om stressade lärare ökar.

Arbetsmiljöverket i stor tillsyn av skolan.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin