Läs senare

Lärare undervisar inte på tillräckligt hög nivå

Alla lärare undervisar inte på den nivå de är kapabla till. Orsaken är främst att de arbetar ensamma, med begränsade möjligheter att utbyta erfarenheter med kolleger. Det konstaterar Lärarförbundet i en ny rapport.

28 Okt 2010

Med hjälp av nya karriärvägar och mer kompetensutveckling kan lärarna höja kvaliteten i skolan. Lärarförbundet föreslår att det införs nya tjänster som ger möjligheter till fler utvecklingsvägar. Några exempel är lärarmentorer, expertlärare och utvecklingsledare. På så sätt blir läraryrket mer attraktivt och risken att de mest drivna lärarna lämnar yrket minskar.

– Att vi har karriärvägar i skolan är också nödvändigt för att löneutvecklingen inte ska bromsas, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.
Hon menar också att det är viktigt att ge fler lärare möjlighet att disputera och samtidigt ha en fot kvar i skolans värld.
– Det håller inte att grundutbilda lärare och sedan stänga in dem ute på skolorna i alla år utan möjlighet till vidareutveckling, fortsätter Eva-Lis Sirén.

Att lärarna får tid till utbyte med kollegerna, genom exempelvis "learning studies", är en annat sätt att vidareutvecklas.
–Det har visat sig vara mycket framgångsrikt.  Ge tid till lärare, som utvecklat metoder för hur man kan undervisa i ett särskilt svårt ämne, möjlighet att dokumentera hur han eller hon gör. Sedan delger läraren kollegerna om hur man gör, fortsätter Eva-Lis Sirén.

ur Lärarförbundets Magasin