Läs senare

Lärare: Undervisningstiden räcker inte

Nästan varannan grundskolelärare, 48 procent, anser att undervisningstiden inte räcker för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. Det visar en enkät som Lärarnas Riksförbund (LR) gjort, med svar från drygt 2.000 lärare.

12 maj 2015

– I dag kan ingen göra bedömningen om en elev har fått den undervisning som eleven har rätt till, inte eleven själv, inte föräldrar, inte lärare eller rektor. Ingen har koll, säger Bo Jansson, LR:s ordförande i ett uttalande. 
 

Enligt enkäten finns det också ett utbrett stöd för att avskaffa "elevens val" och "skolans val" – tid för fördjupning i valfritt område. Drygt 60 procent av lärarna vill avskaffa valen, eftersom det fungerar dåligt i praktiken.

Lärarnas Riksförbund vill att den nationella timplanen görs om, för att säkra att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Förbundet pekar på att Skolverket tagit fram förslag till stadieindelad timplan per ämne, vilket skulle underlätta uppföljningen. I dag kan varje skola avgöra hur undervisningstiden ska fördelas per årskurs.

ur Lärarförbundets Magasin