Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Lärare undviker konflikter om religion

Lärare försöker ofta undvika konflikter med föräldrar som har önskemål om att en viss lära ska läras ut. Det skriver Fredrik Sjögren i sin avhandling om kulturella värde­konflikter i skolan.

20 sep 2012

Å ena sidan ska skolan stå för ett vetenskapligt synsätt, demokratiska värderingar och jämställdhet mellan könen. Å andra sidan ska eleverna kunna bilda sig egna uppfattningar och föräldrar och elever ska ha inflytande.

Detta gör att lärarna kan glida undan när konflikter seglar upp, som till exempel om det är evolutionsläran ­eller religiösa skapelse­berättelser som ska läras ut, menar Fredrik Sjögren. Frågan görs om till en livsåskådningsfråga där individen själv får ta ställning i stället för att vara en vetenskaplig fråga.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin