Läs senare

Lärare utan notkunskap slipper behörighet i musik

Läraren Carin Sannefur i Bollnäs fick besked av Skolverket att hon var behörig att undervisa i musik på mellanstadiet trots att hon varken kunde läsa noter eller spela något instrument. Nu har Förvaltningsrätten på hennes egen begäran upphävt behörigheten.

19 jun 2014

– Det kändes självklart att överklaga eftersom jag inte har den kompetens som krävs, säger hon.

Carin Sannefur är utbildad 1-7 lärare i svenska och SO med engelska som tillval och arbetar nu på mellanstadiet. Hennes utbildning innehöll några poäng i musik, och utöver sin examen gick hon också en kurs i rytmik. Med den kursen inräknad ansåg Skolverket att hon uppfyllde kraven för musik i årskurserna 4-6 i legitimationen.

I kursplanen för musik för årskurserna 4-6 ingår bland annat att eleverna ska spela instrument och lära sig en del om noter. Något som Carin Sannefur alltså inte behärskar och ännu mindre har möjlighet att bedöma vid betygssättning.

– Jag vet att skolorna har svårt att rekrytera musiklärare. Med behörighet är det svårt att säga nej om jag blir ombedd att undervisa i musik, säger hon.

Förvaltningsrätten anser att rytmikkursens innehåll är alltför oklart för att bedöma antalet poäng i musik och ändrade därför på Skolverkets beslut. Carin Sannefur har nu behörighet i musik endast för årskurserna 1-3.

ur Lärarförbundets Magasin