Ingår i temat
Legitimation
Läs senare

Lärare vägrar skriva under kollegers betyg

Tiden blev för kort. Därför tänker de legitimerade lärarna på Skuru skola inte signera sina obehöriga kollegers betyg till jul.

11 nov 2015

Foto: Oskar Kullander

En timma per elev och ­termin. Så mycket tid anser de legitimerade lärarna på Skuru skola i Nacka kommun att de skulle ­behöva få i kompensation i form av ­vikarie för att kunna ­signera sina obehöriga kollegers ­betyg.

— Ska jag signera någons ­betyg vill jag vara säker på att eleven verkligen har kunskaper på den nivån, säger Omid Ishan, skolans arbetslags­ledare i årskurs 8 och behörig lärare i NO, ­matematik och teknik.

För detta behövs tid utöver den samplanering som redan görs. Tid för lektionsbesök, gemensam rättning av prov, inlämningsarbeten och laborationsrapporter. Men också för att delta under muntliga redovisningar och betygsdiskussioner med eleverna. Vid höstterminens start var tanken att skolledningen och lärarna tillsammans skulle hitta former för att få sambedömningen att fungera.

— Men sedan var det så mycket annat som skulle planeras och genomföras och rätt som det var blev det höstlov, säger Omid Ishan.

Då var det för sent att hinna göra tillräckligt många lektionsbesök och få nog med tid att sambedöma utan att de egna eleverna blev lidande. Därför bestämde ämneslagen på skolan att de legitimerade lärarna inte skriver under några obehöriga kollegors betyg nu till jul. Det får i stället rektorn göra.

— Men det är inte heller bra. Ingen som inte har varit ute i klassrummen kan med säkerhet säga att eleverna verkligen kan det som står i kunskapskraven och om rektorn signerar betygen förlorar legitimationsreformen sitt syfte, tycker Omid Ishan.

Han får medhåll av Morgan Gustavsson, en av skolans obehöriga lärare som just nu undervisar i NO. Morgan Gustavsson har jobbat som lärare i femton år och har satt betyg i tre olika betygssystem. Han känner sig därför trygg med sin bedömning även om han inte är legitimerad, men han tycker ändå att det blir fel om lagändringen inte leder till någon annan förändring än att rektorn skriver under de olegitimerade lärarnas betyg.

— I så fall urholkas systemet. Då är det ingen vits med legitimationen, säger han.

Skolans rektor, som också heter Gustavsson i efternamn men Lena i förnamn, har accepterat lärarnas beslut.

— Jag kan förstå dem. Det här är ingen bra situation, säger hon.

Lärarna har föreslagit två lösningar inför vårterminen. Antingen att ämneslärarna får vikarie för den tid de lägger ner på ­sambedömning. Eller att skolans förstelärare får ta över uppgiften som en del av sitt uppdrag. Men det senare är inget fungerande alternativ, enligt Lena Gustavsson.

— Våra förstelärarna har ett annat uppdrag under nästa år. Så det blir en lösning med vikariekompensation, säger hon.

Vad gäller?

  • En legitimerad lärare har enligt lagen ansvar för att de betyg som hen skriver under för en obehörig kollegas räkning är rätt. 
  • Om arbetgivaren inte ger den legitimerade läraren tillräckliga förutsättningar för uppdraget kan det därför ­finnas skäl att inte skriva under någon annans betyg, enligt Lärarförbundets tolkning. 
  • Men för att inte riskera sin anställning bör läraren först rådgöra med sitt fackliga ombud eller skyddsombud.

Alla artiklar i temat Legitimation (15)

ur Lärarförbundets Magasin