Läs senare

Lärare väletablerade på arbetsmarknaden

78 procent av de studenter som tog examen från högskolan läsåret 2009/10 hade etablerat sig på arbetsmarknaden drygt ett år senare. För flera lärargrupper är andelen betydlig högre än så. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.

16 dec 2013

Av de drygt 37 000 personer som tog en examen 2010 hade 78,3 procent etablerat sig på arbetsmarknaden under 2011. För specialpedagoger och yrkeslärare är samma siffra på 96 respektive 91 procent.

Lärare i grundskolans tidigare år hamnar dock något under genomsnittet med 76 procent (se faktaruta).

Enligt Anders Viberg, utredare på Universitetskanslersämbetet, skulle lärarna kunna få ännu högre etableringsgrad framöver eftersom yrket numera kräver legitimation.

– Legitimationsyrken har generellt högre etableringsgrad än andra. Det skulle kunna ge genomslag för läraryrket i framtiden, säger Anders Viberg.

Lärarnas tidning har gått igenom vilka lärosäten som har högst respektive lägst etableringsgrad bland sina lärarstudenter.

I topp ligger Stockholms universitet följt av Södertörns högskola och Uppsala universitet. Lägsta etableringsgraden har lärarstudenterna på de estetiska och praktiska högskolorna samt Luleå tekniska universitet och Högskolan i Gävle (se faktaruta).

Andel lärarstudenter i procent etablerade på arbetsmarknaden efter ett år
Lärosäte: Andel:
Stockholms universitet (SU) 86
Södertörns högskola (SH) 85
Uppsala universitet (UU) 84
Högskolan i Jönköping (HJ) 83
Mälardalens högskola (MDH) 81
Göteborgs universitet (GU) 80
Högskolan i Borås (HB) 80
Malmö högskola (MAH) 80
Högskolan Dalarna (HDA) 79
Högskolan i Halmstad (HH) 78
Högskolan Kristianstad (HKR) 78
Linnéuniversitetet (LIN) 76
Linköpings universitet (LIU) 76
Örebro universitet (ÖU) 76
Högskolan Väst (HV) 73
Umeå universitet (UMU) 72
Högskolan i Skövde (HS) 71
Karlstads universitet (KAU) 71
Mittuniversitetet (MIU) 70
Konstfack (KF) 68
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 67
Högskolan i Gävle (HIG) 66
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) 59
Luleå tekniska universitet (LTU) 54

Källa: Universitetskanslersämbetet/Lärarnas tidning
Andel lärarstudenter i procent etablerade på arbetsmarknaden efter ett år
Typ av examen: Andel:
Specialpedagoger 96
Speciallärare 94
Yrkeslärare 91
Samtliga yrkesexamen 83
Lärare, tidigare år 78
Lärare, senare år 76

Källa: Universitetskanslersämbetet/Lärarnas tidning

ur Lärarförbundets Magasin