Läs senare

Lärare varnas för uttalanden om ensamkommande

Lärarnas ansvarsnämndEn lärare varnas för felaktig tjänsteutövning efter uttalanden om nyanlända elever i sociala medier.

av Niklas Arevik
19 apr 2018
19 apr 2018

Två grundlagsfästa intressen – yttrandefrihet och kravet på opartiskhet i offentlig sektor – stod emot varandra när Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) fattade beslut i fallet.

Bakgrunden är att läraren i sociala medier och i en podcast har uttryckt att ensamkommande barn i skolan ljuger om sin ålder, slår andra elever och skulle kunna förgripa sig på flickor i hennes klass.

Läraren varnas trots att uttalandena inte gjorts i samband med yrkesutövningen, eftersom LAN anser att de anspelar på ”konkreta situationer eller iakttagelser som gällt hennes egna elever eller elever på hennes skola”. Därför finns det en risk att elever känt sig utpekade eller misstänkliggjorda.

Eva Frånlund Althin är rådman och ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd. Hon konstaterar att yttrandefriheten har ett mycket starkt skydd i Sverige.

– En tjänstemans åsikter är i princip hans eller hennes privatsak, även när de uttalas offentligt. Nämnden har dock i detta ärende bedömt att kravet på att en företrädare för det allmänna ska iaktta opartiskhet väger tyngst, säger hon.

Rektorn uppger i utredningen att läraren är skicklig i sin yrkesutövning och har höjt måluppfyllelsen för sina elever, samt att det i undervisningen inte framkommit att hon har en annan värdegrund än skollagen och läroplanen.

Men detta förändrar inte bedömningen enligt LAN, eftersom lärarens opartiskhet och objektivitet kan ifrågasättas. Nämnden konstaterar också att förtroendet för att hon kan förmedla skolans värdegrund är skadat.

– Det är viktigt att understryka att ansvarsnämndens beslut att ge läraren en varning inte ska ses som en repressalieåtgärd mot bakgrund av hennes yttranden eller åsikter. Varningen är istället en åtgärd till följd av en felaktig tjänsteutövning från lärarens sida, säger Eva Frånlund Althin.

ur Lärarförbundets Magasin