Läs senare

Lärares arbetsbörda ökar mest

Mer än åtta av tio lärare i grundskolan tycker att det fått alldeles för mycket att göra de senaste fem åren, skriver arbetsmiljötidningen Du&jobbet. Skolan är det område där arbetsbelastningen ökar klart mest visar nya siffror.

16 Apr 2015

Personal inom skola, vård och omsorg är de som tycker att de fått alldeles för mycket att göra de senaste fem åren. Mest utsatta är lärarna. Bland grundskollärarna tycker 84 procent att arbetsbelastningen ökat. Av gymnasielärarna är motsvarande siffra 74 procent och bland förskollärare och fritidspedagoger 69 procent.

Det visar nya siffror som facktidningen Du&jobbet låtit Statistiska centralbyrån (SCB) ta fram.

– Jag är tyvärr inte förvånad över uppgifterna, att det ser ut så här är riktigt allvarligt, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till tidningen.

Siffrorna bekräftar andra arbetsmiljöundersökningar som kommit på senare tid.

I höstas konstaterade Arbetsmiljöverket i en rapport att lärare har mer besvär på grund av stress eller andra psykiska påfrestningar än andra yrkesgrupper.

Och enligt Sveriges Företagshälsors jobbhälsobarometer förra året upplever sig anställda i skolan ha sämst psykisk och fysisk arbetsmiljö jämfört med personal inom andra yrkesområden.

Lärare i topp

Andel som anser att arbetsbelastningen ökat de senaste fem åren

 • Grundskollärare 84 procent
 • Gymnasielärare m.fl. 74 procent
 • Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 70 procent
 • Förskollärare och fritidspedagoger 69 procent
 • Vård- och omsorgspersonal 61 procent
 • Drift- och verksamhetschefer (t ex skolledare) 58 procent
 • Chefer för särskilda funktioner 56 procent
 • Sjuksköterskor 53 procent
 • Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 49 procent
 • Ingenjörer och tekniker 45 procent
  Källa: Du&jobbet

Läs mer:

Lärare stressigaste yrket

Lärare mår sämst
 

ur Lärarförbundets Magasin