Läs senare

Lärares digitala kompetens viktig för regeringens vision

DigitaliseringRegeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Lärarnas digitala kompetens lyfts fram som en viktig faktor för att visionen ska lyckas.

av Mats Thorén
20 okt 2017
20 okt 2017

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga, slår regeringen fast i dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, som beslutades på ett regeringssammanträde i går. Barn och elever ska ständigt förbättra sitt digitala kunnande, kunskapsresultaten ska förbättras och likvärdigheten stärkas.

Och skolan har en central roll i förverkligandet av den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

Regeringens strategi

Den nationella digitaliseringsstrategin har tre övergripande mål:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet.
  • Likvärdig tillgång och användning.
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Dessa mål har i sin tur flera delmål, vilka alla ska vara uppnådda 2022.

Ett viktigt mål med strategin är att lärare, elever, barn i förskolan, förskolechefer, rektorer och huvudmän löpande ska utveckla sin digitala kompetens. För exempelvis lärare innebär det att ha tillräckliga kunskaper i ”att välja och använda digitala verktyg i utbildningen”, står det i strategin. Det handlar till exempel om att kunna använda datorer, surfplattor, mobiler, digitala läromedel, programmering med mera i undervisningen på ett sådant sätt att elevresultaten förbättras.

Det förutsätter i sin tur att lärare och förskollärare är ”förtrogna med att använda digitala verktyg och kan välja digitala lärresurser utifrån bedömningar av det pedagogiska värdet och utifrån barns och elevers olika behov och förutsättningar.” För att det ska uppnås krävs att personal fortbildar sig och att lärarutbildningen tar sig an utmaningen. Huvudmän, rektorer och förskolechefer måste skapa förutsättningar för detta, skriver regeringen.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är med på tåget från start.

– Jag är glad över att SKL, i tätt samarbete med regeringen, får leda arbetet med att bryta ner strategins mål i initiativ och aktiviteter till en verkningsfull handlingsplan, säger Vesna Jovic, vd på SKL i ett uttalande.

Lärarförbundet tycker att ambitionen i strategin är ”lovvärd”, men att den måste bli mer konkret för att kunna bli verklighet.

– En strategi är inte självuppfyllande. Det krävs att både regeringen och skolhuvudmännen investerar i och prioriterar en digital skola, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundets ordförande, i ett pressmeddelande.

Även Lärarnas riksförbund tycker att det är en bra strategi, men frågar sig var pengarna för genomförandet finns.

– Det kommer att behövas mycket fortbildning och utbildning. Mycket inköp av hårdvara, mjukvara, digitala läromedel och teknisk support. Det behövs också pedagogisk support och allt detta kostar pengar, säger Åsa Fahlen, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

ur Lärarförbundets Magasin