Läs senare

Lärares personnummer fortsatt offentliga

SekretessLärares och förskollärares personuppgifter ska omfattas av en starkare sekretess än i dag, enligt ett lagförslag. Men på en punkt har regeringen lyssnat på kritikerna. Anställdas personnummer kommer inte omfattas av sekretessen.

av Lenita Jällhage
10 Maj 2017
10 Maj 2017

För drygt ett år sedan föreslog justitiedepartementets utredare att alla offentligt anställda skulle omfattas av stark sekretess oavsett om de arbetade på en förskola eller inom kriminalvården. Förslaget innebar att exempelvis lärare och förskollärare skulle omfattas av samma starka sekretess som domare, socialsekreterare och andra tjänstemän som arbetar på myndigheter som ansetts vara särskilt utsatta för exempelvis hot.

Deras personnummer, hemadresser eller privata telefonnummer skulle inte lämnas ut ifall någon privatperson eller journalist begärde ut dem enligt offentlighetsprincipen.

Mathias Åström, Lärarförbundet.

Lärarfacken var nöjda med förslaget och ansåg att lärarna behövde fredas:

– Det är lite för lätt att få ut namn, nummer och adress till lärare utifrån det utsatta jobb de har, ansåg Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, i en kommentar i Lärarnas tidning.

Men förslaget fick kritik av 15 grävande journalister en debattartikel i Dagens Nyheter. De menade att offentlighetsprincipen – en av de viktigaste grundstenarna i svensk demokrati – var allvarligt hotad om förslaget blev verklighet.

Kristoffer Örstadius, grävande reporter på Dagens Nyheter, var en av dem som skrev på uppropet. Han fick år 2013 journalistpriset Guldspaden för sitt avslöjande att 97 personer som var dömda för sexualbrott arbetade med barn på svenska skolor.

– Jag hade aldrig kunnat göra den granskningen utan att ha tillgång till de anställdas personnummer. Det är nyckeln in i offentliga register, säger han.

Och regeringen tycks ha lyssnat på kritiken. Enligt det lagförslag som regeringen lämnat till lagrådet kommer inte de anställdas personnummer eller födelsedatum omfattas av sekretessen. Däremot ska uppgifter om de anställdas bostadsadresser, privata telefonnummer eller uppgifter om närstående omfattas. Även fotografier, som används internt på arbetsplatsen för att exempelvis tillverka tjänstekort, ska skyddas av stark sekretess.

Lärarnas tidning har sökt Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström. Men han vill i dagsläget inte kommentera regeringens förändrade förslag.

Kristoffer Örstadius är glad över att regeringen förpassat delar av sitt förslag till papperskorgen.

– Jag förstår att anställda inom skolans värld tycker att det är en känslig uppgift att deras personnummer lämnas ut. Men öppenheten och transparensen är viktig och behöver värnas, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin