Läs senare

Lärares syn på litteratur

28 mar 2015


Unga lärare läser sällan skönlitteratur. En undersökning som Lärarnas tidning gjorde för ett par år sedan visade att en av tre lärare under 40 år läser max två böcker per år.
Med dessa siffror i minnet kan man fråga sig hur dagens svensklärare ska kunna vända trenden att barn och unga läser allt mindre.

I en ny bok tar Maria Ulfgard, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, ett stort grepp om frågan. Boken bygger på enkäter och intervjuer med lärare om olika syn på litteratur, litteratur­didaktik och litteraturundervisning.

Vilka verktyg för sin egen litteratur­undervisning får de på lärarutbildningen och vilken syn på litteratur förmedlas där?

Titel: Lära lärare läsa

Författare: Maria Ulfgard

Förlag: Makadam förlag 2015

ur Lärarförbundets Magasin