Läs senare

Lärarfack efterlyser förslag om behörighet i skollagen

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tycker att det inte går att ta ställning till regeringens förslag till ny skollag när förslagen om lärarnas behörighet och kompetens inte finns med.

18 Aug 2009

– Det är först när regeringen lägger de förslagen som helheten i den nya skollagen kan värderas, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

– Avgörande för hur vi ställer oss till skollagen är hur regeringen skriver fram förslagen om lärares behörighet och ansvar, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Regeringen har aviserat att den senare under året ska lägga fram förslag om krav på lärares behörighet och kompetens.
Eva-Lis Sirén välkomnar stora delar av förslaget till ny skollag, särskilt förslagen om att föräldrar ska få möjlighet att överklaga en skolas åtgärdsprogram för enskilda elever och att lagen slår fast att förskolan är en del av skolväsendet. Hon saknar ett förslag om en Lex Maria inom skolan, det vill säga att lärare ska bli skyldiga att anmäla till rektor eller högre instans om en elev inte får tillräckligt med stöd.

Lärarförbundet uppmanar också den borgerliga regeringen att göra upp med de rödgröna om en blocköverskridande skollag, som inte behöver rivas upp efter varje val.
Metta Fjelkner välkomnar bland annat att Skolinspektionen får starkare sanktionsmöjligheter i den nya skollagen och att föräldrar får rätt att överklaga åtgärdsprogram.

Stefan Helte

ur Lärarförbundets Magasin