Läs senare

Lärarfack kräver förskola för alla 

01 Sep 2005

Mer är 42.000 barn i Australien har inte tillgång till förskola, enligt en färsk rapport. Nu protesterar Australian education union, AEU, mot att regeringen inte gör mer för att alla barn ska kunna få bra och gratis förskola. 
   Tillgången är mycket ojämnt fördelad. Framför allt är det aboriginer, handikappade barn och barn på landsbygden som inte får någon barnomsorg. Rapporten visar att året före skolstart gick 83,7 procent av barnen i hela landet i förskola. Men bland aboriginer och andra urinvånare var andelen förskolebarn bara 57,5 procent. I vissa stater är förskolan belagd med höga avgifter. 
   – Det finns ett desperat behov av att ta itu med denna fråga snabbt, säger AEU:s ordförande Pat Byrne. 

ur Lärarförbundets Magasin