Läs senare

Lärarfack oeniga med Skolverket om betygssättning

En olegitimerad undervisande lärare och en legitimerad medbedömare bör samarbeta löpande under läsåret när betyg ska sättas, anser Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Kravet är mycket mer långtgående än vad Skolverket anser räcker.

30 mar 2016

Det krävs ett löpande samarbete redan från terminsstart mellan en olegitimerad undervisande lärare och en legitimerad medbedömare för en rättssäker betygssättning. Det framhåller Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i en gemensam skrivelse.
 

Lärarfackens rekommendationer är mer långtgående och krävande än de som framgår av Skolverkets vägledning.  Enligt Skolverket räcker det med att den legitimerade medbedömaren framför allt utgår från den undervisande lärarens sammanfattande dokumentation.
 

Betyg får endast sättas av en legitimerad lärare. Om undervisande lärare saknar legitimation ska betygen sättas tillsammans med en legitimerad lärare, en så kallad medbedömare.
 

Sedan de nya reglerna om betygssättning började gälla från höstterminen 2015 har det funnits oklarheter kring hur regelverket ska tolkas. Därför har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund publicerat en gemensam skrivelse om vad som bör gälla.
 

Ett diskussionsämne har varit hur mycket arbete och tid den legitimerade medbedömaren ska lägga på betygssättningen. Lärarfacken lägger stor tonvikt på att betygen enligt skollagen och dess förarbeten ska sättas tillsammans.  
 

Medbedömaren behöver därför redan från början ta del av hur undervisning och bedömning planeras. Det kräver också att de två lärarna under terminen eller läsåret löpande samarbetar.
 

Lärarfacken skriver att medbedömarens uppdrag måste ingå i tjänsteplaneringen vid termins- eller läsårsstart. Hur mycket tid som behöver avsättas avgörs av flera olika faktorer och bör inte bestämmas generellt.
 

Enligt lärarfacken är det oklart om skollagen ger medbedömaren rätt att vägra medverka vid betygssättningen. Samtidigt framhåller de att den legitimerade läraren har ett ansvar för att betyget blir rätt. Om arbetsgivaren inte ger medbedömaren tillräckliga förutsättningar kan det därför finnas skäl för läraren att inte sätta betyg.
 

Skolverket skriver å andra sidan i sin vägledning att den legitimerade läraren endast intygar att betyget är rätt utifrån den undervisande lärarens dokumentation. Den legitimerade läraren går inte i god för sin olegitimerade kollegas undervisning. Det är rektorn som har det slutliga ansvaret att betyget sätts enligt bestämmelserna.
 

Skolverket jurist Jessica Olvin har i en tidigare artikel i Lärarnas tidning förtydligat vad som gäller.

– Det är alltså inte tänkt att den legitimerade läraren ska behöva följa den olegitimerade lärarens undervisning för att kunna skriva under betygen. Det vore varken hållbart eller rimligt, sade hon då.

ur Lärarförbundets Magasin