Läs senare

Lärarfack till Arbetsmiljöverket: Stoppa lönekriteriet om mer undervisning

LönerArbetsmiljöverket måste stoppa kommunens nya lönekriterium om mer undervisning för lärarna och fler barngrupper för förskollärarna. Det kräver lärarfacken i Uppsala.

av Stefan Helte
27 okt 2017
27 okt 2017
Ingela Grehn, huvudskyddsombud Lärarförbundet Uppsala.

Striden om det nya lönekriteriet i Uppsala trappas upp. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i veckan gemensamt lämnat in en anmälan där de begär att Arbetsmiljöverket ingriper med ett föreläggande.

– Lönekriteriet uppmanar till ökad arbetsbörda i en situation när många av våra medlemmar redan känner att de inte hinner med sitt jobb. Vi vill att det stoppas, säger Ingela Grehn, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Uppsala.

Lärarnas tidning berättade i tisdags att de två lärarfacken i Uppsala är oense med kommunen om ett nytt lönekriterium om effektivare arbetsformer. Enligt utbildningsförvaltningen innebär kriteriet att lärarna ska ”identifiera effektivisering” inom för- och efterarbetet. Detta ska frigöra tid så att lärarna kan undervisa mer, vilket kommunen vill belöna med högre lön. Vad gäller förskollärarna ska de få högre lön om de tar ansvar för fler barngrupper.

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket varnar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i Uppsala för vad kriteriet kan leda till:

”Risk för stress med anledning av att kriterierna uppmanar till merarbete utan att befogenheter och resurser är tilldelade och anpassade.”

Lärarfacken hävdar att skolans strävan efter god måluppfyllelse hos eleverna ”krockar med kommunens effektivitetskriterium”. De befarar att kriteriet kan leda till ohälsa, i ett läge när sjuktalen för lärarna i Uppsala redan ökar.

Därför bör Arbetsmiljöverket besluta att det nya kriteriet inte får börja gälla, enligt fackens anmälan. Först ska arbetsgivaren identifiera, riskbedöma och åtgärda lärarnas arbetsuppgifter utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Att begära att lärarna ska undervisa ännu mer utan att något annat tydligt tas bort riskerar att öka deras arbetsbelastning ytterligare, säger huvudskyddsombudet Ingela Grehn.

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör Uppsala.

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson på Uppsala kommun säger att hon välkomnar fackens anmälan till Arbetsmiljöverket:

– Det är bra att Arbetsmiljöverket tittar på det här. Verket är till för att stödja oss som arbetsgivare och vi vill vara en god arbetsgivare.

Lärarfacken varnar i sin anmälan för att det nya lönekriteriet kan leda till ohälsa. Vad svarar du på det?

– Jag menar att det inte stämmer om man läser kriteriet som avsett. Det går ju ut på att du först ska utveckla effektivare arbetssätt och arbetsformer så att tid frigörs. Först när tid är frigjord kan du undervisa mer. Dessutom ska du inför läsåret med din chef gå igenom ditt uppdrag och att det ryms inom arbetstiden. Tillsammans säkrar detta att kriteriet inte skapar ohälsa, säger Birgitta Pettersson.

Mer undervisning ska ge mer lön

  • Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade i våras om en lokal lärarlönesatsning fram till 2021.
  • Fokus för lönesättningen av lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska vara elevernas lärande, uppdragets komplexitet och effektivare arbetsformer.
  • Utbildningsförvaltningen har utifrån detta preciserat att effektivare arbetsformer betyder: ”Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning.”
  • För förskollärare gäller att den som tar ansvar för fler barngrupper ska få högre lön.
  • Lärarfacken är oense med kommunen om lönekriteriet.
    Källa: Uppsala kommun

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin