Läs senare

Lärarfacken: Lönesatsning riskerar gå om intet

Sverigedemokraternas agerande i budgetfrågan hotar att skjuta regeringens satsning på lärarnas löner i sank. Det skriver Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds ordföranden i en gemensam debattartikel.

03 dec 2014

Riksdagen röstar på onsdagen om regeringens budgetförslag. Efter att Sverigedemokraterna (SD) på tisdagen meddelat att de tänker rösta på Alliansens budgetmotion kommer regeringens förslag att falla. Sverige hamnar då i ett mycket osäkert politiskt läge.

I regeringens budget finns satsningar på 12 miljarder kronor för de närmaste åren på skolan och för att höja läraryrkets attraktivitet. 3 miljarder av dessa är avsatta till en höjning av lönerna. Detta riskerar nu att gå om intet på grund av Sverigedemokraternas agerande, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

”Det är fullständigt oacceptabelt att ett parti vars väljare skiljer ut sig genom att ge skolfrågorna låg prioritet ska få sätta käppar i hjulet”, skriver de.

Ordförandena kritiserar också de övriga partierna i riksdagen för att de inte hittat gemensamma lösningar som leder framåt: "I stället för att mötas och hitta breda lösningar överlåter man till Sverigedemokraterna att anta eller förkasta. Det är att offra de viktiga sakfrågorna för den politiska prestigen".

 

ur Lärarförbundets Magasin