Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärarfacken organiserar bemanningsanställda lärare

Lärarfacken har kommit överens med Bemanningsföretagen om ett kollektivavtal för de lärare och förskollärare som hyrs ut till skolor och förskolor.
– Det här är en bransch som växer. Därför har det varit viktigt att ta tag i det här, säger förhandlingschef Mathias Åström på Lärarförbundet.

08 jan 2015

Hittills har de bemanningsanställda lärarna och förskollärarna omfattats av Unionens kollektivavtal. I och med att allt fler företag i bemanningsbranschen vänder sig mot skolområdet har lärarfacken arbetat för att ta över ansvaret för kollektivavtalet.

– Det är viktigt att vi kan vara part gentemot alla arbetsgivare som agerar inom skolans område. Med det här avtalet kan uthyrningen ske under liknande villkor som för dem som har en anställning på skolorna, säger Mathias Åström.

Uppgörelsen mellan Bemanningsföretagen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund innebär att parterna har tecknat ett kollektivavtal som är en variant av Almega Friskoleavtalet. De bemanningsanställda får därmed höjda löner den första september 2015 respektive 2016. Båda de åren saknas centralt fastlagda löneökningar, liksom i friskoleavtalet.

Den som arbetar i bemanningsföretag har en garanterad grundlön på 75 procent. Läraren har rätt att säga nej till uppdrag, med löneavdrag. Vid synnerliga skäl kan läraren säga nej till uppdraget, men ändå få lön. Synnerliga skäl kan vara att den anställde har trakasserats hos en tidigare arbetsgivare, har svåra medicinska besvär eller extremt lång resväg.

500 företag i bemanningsbranschen

  • Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation med över 500 medlemsföretag.
  • Branschen sätter årligen över 170.000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekryteringar och arbetsbyten.
  • Lärarförmedlarna, Vikariepoolen, Poolia, Proffice och Manpower är några av de företag som hyr ut lärare och förskollärare.

Läs mer om avtalet på Lärarförbundets hemsida.

ur Lärarförbundets Magasin