Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärarfacken sågar S och M:s nya skolförslag

SkolpolitikPartitoppen i Socialdemokraterna tar strängare tag om skolan. Inför kongressen i april föreslås bland annat kortare lov och skolplikt fram till 18 års ålder Men facken anser att lärarnas perspektiv glöms bort. Även Moderaternas nya skolförslag får hård kritik.

09 feb 2017

För alla som inte klarar kunskapskraven i årskurs 8 och 9 föreslås det bli skola under loven. Loven bör dessutom kortas genom att fler undervisningsdagar införs. Skolplikten föreslås förlängas till 18 år, vilket gör gymnasiet obligatoriskt. Den socialdemokratiska partiledningens förslag innebär skärpta krav på skolan (se ruta nedan). Förslagen ska presenteras på kongressen i april.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Med de sjunkande kunskapsresultat och den ganska ryckiga skolpolitik vi har haft så är det på tiden, tycker jag, att vi verkligen enas om att kunskap och bildning är skolans viktigaste uppdrag, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till SVT Nyheter.

De två lärarförbunden anser inte att Socialdemokraternas förslag kommer att lösa problemen i svensk skola.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund.

Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas riksförbund, delar partiets problembeskrivning. Men hon anser att Socialdemokraterna missar den viktigaste åtgärden.

– Om lärarna får bättre förutsättningar att göra sitt jobb skulle man komma åt många av de här problemen. Jag tycker att man helt missar lärarnas perspektiv. Risken är att förslagen blir verkningslösa, säger hon till TT.

Även Lärarförbundet är kritiska S-förslaget.

Johanna Jaara Åstrand.

– Tvång och utökat obligatorium i de äldre årskurserna löser inte de problem svensk skola har. När vi frågar Sveriges lärarkår vad den viktigaste åtgärden för höjda kunskapsresultat är svaret entydigt: Möjlighet att ge rätt stöd i rätt tid till de elever som behöver det. Och det behöver ske i de lägre årskurserna, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, i ett uttalande.

Moderaterna är positiva till förslaget som sådant. Det liknar ganska mycket deras egna förslag för att förbättra skolan (se ruta nedan), med mer undervisningstid, tycker Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson för M.

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson Moderaterna.

– Men det är inte säkert att de lyckas övertyga Miljöpartiet och utbildningsminister Gustav Fridolin. Dessutom så är det väldigt lite, väldigt sent och väldigt lite konkret. Det är till exempel inte pengasatt, säger hon till TT.

Lärarförbundet är kritiskt även till delar av Moderaternas förslag. ”Ett hopkok åtgärder som har tillkommit utan rejäl analys”, skriver förbundet i en kommentar. M vill bland annat att rektorer som inte lyckas leverera resultat ska skiljas från sitt uppdrag.

– Skolledare är Sveriges viktigaste chefer och behöver rätt förutsättningar och villkor för att klara sitt uppdrag. Vi kräver att politiken levererar det innan de dömer ut skolledare som kämpar hårt, ofta utifrån helt orimliga villkor, säger Johanna Jaara Åstrand i ett uttalande.

Frågan är om M och S skulle kunna komma överens om skolpolitiken nu, när deras förslag på lösningar liknar varandra.

– Först och främst behöver S komma överens med sin egen regeringskollega MP. Vi har sagt att vi medverkar till förslag för att förbättra skolan, men hittills har vi inte fått respons från Socialdemokraterna. Nu hoppas vi att detta inte bara är snack utan också blir verkstad, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Skolförslag från Socialdemokraterna

 • Obligatorisk lovskola för elever i åk 8 och 9 (om du inte klarat kunskapskraven)
 • Mer undervisningstid, fler skoldagar.
 • Obligatoriskt gymnasium.
 • Förlängd skolplikt till 18 år.
 • Mer ordning och reda – stärkt ledarskap i skolan.

Källa: Socialdemokraterna

Skolförslag från Moderaterna

 • Stärk professionen. Läraren betyder mest för den som har minst stöd hemifrån. Exempel: Tydligare instruktioner, utbyte och ledarskap; Färre lektioner i större klasser, mer tid för att enskilt träffa elever, mer föräldrakontakt och vidareutbildning; Mer tid till att förbereda lektioner. Lärare bör också regelbundet delta i best practice-lektioner som hålls av framgångsrika kollegor.
 • Rekrytera toppkompetens till utsatta områden.
 • Ge de kommunala socialförvaltningarna ett kunskapsuppdrag. Det bör bli obligatoriskt att ge stöd i valet av skola.
 • Säkra likvärdiga förväntningar. Förväntningarna på varje elev bör förtydligas i läroplanen.
 • Centralisera rättning och betygssättning.
 • Öka utbytet med framgångsrika Pisa-länder.
 • Varje skolår ska klaras och rektors ansvar för lärarkåren stärkas. Rektorer bör tillsättas utifrån tidsbestämda förordnanden för ökat fokus på resultat. Den rektor som konsekvent levererar under förväntade resultat bör kunna skiljas från rektorsrollen.

Förslagen, som presenterades förra veckan och vars syfte är att stärka skolans kompensatoriska uppdrag, är framtagna av M:s reformgrupp på uppdrag av partiledningen.

ur Lärarförbundets Magasin