Läs senare

Lärarfacken tappar mark

20 feb 2015

De amerikanska lärarna som står utanför facket är nu fler än de som är medlemmar.

Detta tros bland annat bero på att äldre lärare med högre organisationsgrad pensioneras och att fler elever väljer att gå i fri­skolor, där facket inte har lika stark ställning i USA.

Det största lärarfacket i USA, National Education ­Association (NEA), med nära 3 miljoner anslutna, har tappat 200 000 medlemmar de ­senaste fyra åren.

Organisationsgraden bland amerikanska lärare som de ­senaste åren har legat på drygt 53 procent är nu nere på 49 procent, från 64 procent 1984.

I Sverige var 90 procent av alla lärare organiserade i facket 2013.

ur Lärarförbundets Magasin