Läs senare

Lärarfacken tar gemensam sats för nästa avtalsrörelse

LönerLärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har för första gången på sex år haft gemensamma styrelsemöten om löner. Det är det första steget mot ett nytt avtal för kommunalt anställda lärare nästa år.

av Stefan Helte
28 Apr 2017
28 Apr 2017

 

Johanna Jaara Åstrand.

Det var i onsdags som de båda förbundsstyrelserna hade ett gemensamt fullmäktigemöte.

– Vi har gått igenom utgångsläget inför den kommande avtalsrörelsen och vilka behov av villkorsförändringar våra medlemmar har, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

2012 tecknade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ett fyraårigt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det första året garanterade minst 4,2 procent i löneökningar, det andra året minst samma löneökningar som övrig arbetsmarknad och de två sista åren var sifferlösa.

Båda lärarförbunden var så nöjda med den löneutveckling som det fyraåriga avtalet gav att det sifferlösa avtalet hösten 2015 förlängdes ytterligare två år. Nuvarande avtal löper ut den sista mars 2018.

Det här är första gången sedan 2011 som de båda förbundsstyrelserna har mötts för att dra upp riktlinjerna inför en avtalsrörelse.

– Den här gången står vi inför en mer regelrätt avtalsrörelse än när vi förlängde avtalet. Dessutom har både förbunden många nya styrelseledamöter. Därför fanns det ett behov av att mötas, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommer det att bli ett nytt sifferlöst avtal nästa år?

– Jag kan inte säga någonting om var våra diskussioner kommer att landa.

Hur var stämningen?

– Stämningen var bra. Det är två ansvarstagande styrelser som är väl medvetna om vilka förväntningar som finns och om behovet av samarbete.

Förbundsstyrelserna ska mötas igen den 17 maj. Lärarnas samverkansråd – förbundens gemensamma samverkansorgan i lönefrågor – intensifierar sedan förberedelserna inför avtalsrörelsen. Lärarfackens avtalsyrkanden bör vara lämnade till SKL före årsskiftet.

 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin