Läs senare

Lärarfacken vill förbjuda friskolorna att utnyttja kötid

friskolorNio av tio friskolor använder kötid för att ta in elever. Det bör förbjudas då det bidrar till segregationen bland elever, anser Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i en debattartikel i DN.

av Lenita Jällhage
26 feb 2020
26 feb 2020
Lärarfacken vill förbjuda friskolorna att utnyttja kötid
Lärarfacken kräver att antagningen för friskolor ändras för mer jämlikhet. Foto: Colourbox

Friskolor har en unik möjlighet som inte kommunala skolor har. De får skapa köer till sina skolor och låta föräldrar ställa sina barn i kö så fort de fått ett personnummer.

Det skapar en möjlighet för friskolor att bygga upp en kundstock och lyckas de bilda kö så visar det att skolan har en attraktionskraft som kan bygga upp varumärket och få ännu fler intresserade.

Men det skapar också ett antagningssystem där man som samhällsmedborgare måste veta hur systemet fungerar för att ha en chans att få en plats till de mest populära skolorna. De som exempelvis flyttar från en kommun till en annan med sina barn eller flyttar till Sverige från ett annat land strax innan barnen ska börja skolan, har inte heller någon chans att ta sig in på dessa skolor.

– En stor del av den växande skolsegregationen beror på att föräldrar kan paxa plats på en viss skola genom en tidig anmälan., säger hon.

Både forskning och Lärarförbundets nya undersökning visar, enligt henne, att det är socioekonomiskt starka föräldrar som utnyttjar dagens modell med kötid.

– Kötid som urvalskriterium till eftersökta skolor borde därför inte vara tillåtet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Gemensam offentlig plattform

Systemet skapar skolsegregation , skriver de båda lärarfacken i DN, och bygger på en redan problematisk boendesegregation. De vill att köerna slopas som urval till skolor och vill istället att friskolorna får använda närhetsprincip, eller andra kriterier, som liknar de kommunala skolornas urval.

”Vi anser att staten måste ta ett större ansvar för att se till att våra skolor får mer blandade elevgrupper, så vi lärare ges förutsättningar att göra skolan till den kompensatoriska kraft den är tänkt att vara”, skriver de på DN debatt.

De vill också att man bara ska kunna göra skolval under en särskild tidsperiod och inte när som under året som man kan göra idag. Genom att bygga upp en offentlig plattform, där alla skolor presenteras, ska föräldrarna  kunna göra genomtänka skolval.

En undersökning, som gjorts på 190 slumpvis utvalda friskolor, av Exquiro på uppdrag av lärarförbunden, visar att ju högre utbildning föräldrarna till elever har på en friskola, desto tidigare behöver man anmäla barnet till kön för att få plats.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin