Läs senare

Lärarfacken: Visar att finansieringssystemet är fel

SkolexportSvenska skattemedel ska gå till elevers skolgång i Sverige. Att de bidrar till de stora friskolekoncernernas satsningar utomlands visar att skolpengsystemet är felkonstruerat, menar lärarfacken.

av Karin Lindgren
29 sep 2017
29 sep 2017

Att svensk skolpeng möjliggjort de stora skolkoncernernas kliv in på internationella marknader styrker den ståndpunkt som Lärarförbundet och förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand har haft länge:

– Vi har visat att dagens fördelningssystem är felkonstruerat eftersom det överkompenserar skolor och huvudmän som har mindre utmaningar, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén.

Med ett mer kompensatoriskt system som riktar resurser till de elever som behöver dem allra mest, skulle det inte bli så mycket överskott, enligt henne.

– Skolverket visar nu att ännu färre elever än tidigare lämnar årskurs nio utan att vara behöriga till gymnasiet. Detta och lärarbristen är tecken på att det finns stora luckor att fylla i svensk skola. Därför är det anmärkningsvärt att skattemedel används till annat, säger Johanna Jaara Åstrand.

Många kommuner har ett socioekonomiskt index för hur pengarna ska fördelas mellan skolor. Men dessa index ser olika ut och fördelar olika mycket. Inte sällan får friskolorna ett genomsnitt av det kommunens egna skolor får.

Även Lärarnas riksförbund står bakom Skolkommissionens förslag om ett ökat nationellt ansvar för skolans finansiering.

– Med ett finansieringssystem som tar hänsyn till elevsammansättningen skulle en hel del friskolor få mindre pengar. Vi anser att allt överskott ska tillbaka till svenska skolors elever och lärare. Det är inte meningen att skattemedel avsedda för utbildning av svenska elever ska användas till etableringar utomlands. säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin