Läs senare

Lärarflykt hotar skola – 83 procent vill lämna

ArbetsmiljöEn enkät på en skola i Sjöbo visar att nästan alla lärare blivit påhoppade verbalt och hälften fysiskt det senaste året. 83 procent av de svarande vill byta arbetsplats.

av Daniel Persson
13 feb 2019
13 feb 2019
Färsingaskolan i Sjöbo. Foto: Pressbild

Lärarfacken på Färsingaskolan i centrala Sjöbo genomförde en medarbetarundersökning efter larm om planerade nedskärningar och stress på skolan. Bara en av 31 tillfrågade lät bli att svara.

Enkäten visar att övervägande delen av lärarna vill sluta på skolan på grund av bristande arbetsmiljö och påhopp både verbalt och fysiskt. 83 procent av de svarande uppger enligt lokaltidningen.se att de funderar på att sluta eller söker andra jobb. Nio av tio svarar att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög och tre av fyra att arbetsbördan kommer att påverka deras hälsa negativt. Var tredje har under det senaste året någon gång varit kortare sjukskriven på grund av stress. Dokumentation, mentorskap och rättningar är de vanligaste orsakerna till stress.

– Att folk mår dåligt och är oroliga måste vi ta på fullaste allvar. Vi kommer att ha möten med skolchefen och HR-avdelningen för att se vad vi kan göra tillsammans, säger Helene Olofsson, ordförande för Lärarförbundet Sjöbo.

Vad säger ni om svaren i enkäten?

– Det är naturligtvis jättetråkigt att pedagogerna i skolan har en så tuff arbetsmiljö, men det gäller inte bara den skolan utan allmänt. Jag vill verkligen inte svartmåla Färsingaskolan för då får den en stämpel som inte går att tvätta bort.

Färsingaskolan

Skolan har cirka 370 elever i årskurserna 5 till 9 och ett fritidshem för årskurserna 5-6. I lokalerna finns också kommunens grundsärskola. Källa: Sjöbo kommun.

– Den arbetsmiljöproblematiken är tyvärr mycket av vår vardag, det är tufft i skolan överlag. Alla vi som arbetar på golvet utsätts av föräldrar och elever och det är viktigt att vi tittar mer på arbetsmiljön på alla plan. Jag skulle inte säga att det är värre på Färsingaskolan än på många andra ställen, vi behöver lyfta blicken och se vad vi kan göra i skolans värld totalt, säger Helene Olofsson.

Enkätundersökningen visar också att 97 procent av de svarande utsatts för hot och 47 procent för fysiska påhopp av elever eller vårdnadshavare det senaste året.

Lärarnas tidning har nyligen skrivit om hur anmälningar om hot och våld ökar samt om att allt fler lärare säger upp sig och blir tillfälligt arbetslösa på grund av brister i skolornas arbetsmiljö.

 

ur Lärarförbundets Magasin