Läs senare

Lärarförbundet bjuder in till medlemsdialog

LärarförbundetDialogen med medlemmarna har startat. Lärarförbundet hoppas kunna engagera minst 50 000 medlemmar för att få in tankar och idéer som ska lägga grunden till organisationens nya vision.

av Torbjörn Tenfält
07 feb 2017
07 feb 2017
Dialogen drar igång 8 februari.

Från 8 februari till sista april pågår första delen av Medlemsdialogen. Med hjälp av en enkät som sedan följs upp med följdfrågor samlar förbundet in synpunkter om såväl arbetsförhållanden som yrkesrollen och skolans utveckling i stort. Enkäten kompletteras med samtal öga mot öga med medlemmar runt om i landet

– Vi vill veta hur medlemmarna ser på sin situation idag och vilka frågor de vill att förbundet ska arbeta med i framtiden, säger Malin Tufvesson, chef enheten för analys & profession på Lärarförbundet.

Medlemsdialogen lanseras brett, på webben och Facebook. Den ska leda fram till förslag om en ny vision och inriktning av förbundets verksamhet. Efter återkoppling i organisationen är planen att visionen ska klubbas av kongressen i oktober nästa år.

En ambition med dialogen är också att aktivera medlemmarna och visa att det går att engagera sig fackligt på många olika sätt.

– Alla medlemmar är välkomna. Vi hoppas att minst 50 000 vill delta, säger Malin Tufvesson.

Det blir möjligt att göra sin röst hörd på flera sätt. Till att börja med kan man delta i en kort enkätundersökning. Från 15 mars följs den upp med en mer omfattande dialog på webben, då det blir möjligt att tränga djupare i de frågor som väckts i den inledande enkäten.

Fram till sista april är det fritt fram att själv arrangera fysiska möten på sin arbetsplats – cirka en halvtimme långa. Det går också att delta i längre möten – omkring 1,5 timmar – som lokalavdelningarna kommer att arrangera.

ur Lärarförbundets Magasin