Läs senare

Lärarförbundet bojkottar inte Bokmässan

ExtremismLärarförbundet ska inte bojkotta Bok– och biblioteksmässan eller Almedalen, trots att extremrörelser kommer att medverka där. Det har förbundsstyrelsen beslutat.

av Stefan Helte
16 Jun 2017
16 Jun 2017

– Förbundsstyrelsen är tydlig med att förbundet ska välja arenor där vi har störst möjligheter att påverka våra mål. Om vi skulle ta till bojkott ger vi de här rörelserna en uppmärksamhet de inte förtjänar, säger förbundssekreterare Anders Åhlin på Lärarförbundet.

Ger inte Lärarförbundet legitimitet åt dessa aktörer om förbundet medverkar på samma arenor? 

– Förbundsstyrelsen ser inte en sådan risk i och med att vi är så tydliga i vår avsky gentemot deras värderingar. Lärarförbundet ska stå upp för våra grundläggande värderingar och det gör vi inte genom att dra oss tillbaka.

Samtidigt innebär beslutet att Lärarförbundet aldrig ska delta i planerade arrangemang där representanter för extrema rörelser deltar, eftersom detta skulle kunna ge rörelserna legitimitet.

Bakgrunden till att förbundsstyrelsen tog det här policybeslutet vid senaste sammanträdet är den debatt som rasat under våren. Över 200 författare och översättare har förklarat att de i år bojkottar Bok– och biblioteksmässan, med hänvisning till att den högerextrema tidningen Nya Tider ska medverka där. Flera organisationer och nätverk har också meddelat att de bojkottar Almedalsveckan på Gotland, eftersom nazistiska Nordiska motståndsrörelsen kommer att vara på plats under veckan.

– De extrema rörelserna har flyttat fram sina positioner. Därför har det funnits ett behov av att fatta ett beslut som vägleder hur förbundet ska förhålla sig till arenor där dessa rörelser finns på plats., säger Anders Åhlin.

Så här lyder en nyckelpassage ur förbundsstyrelsens beslut:

”Om extrema rörelser närvarar på en arena blir vår närvaro än viktigare för att stå upp för våra grundläggande värderingar. Vi ska fortsätta använda arenan för våra mål och syften. På så vis värnar vi demokratin och yttrandefriheten. Att lämna arenan skulle vara att spela de extrema organisationerna i händerna och ge för stort utrymme till extremism.”

 

ur Lärarförbundets Magasin