Läs senare

Lärarförbundet bojkottar SD i valrörelsen

Val 2108Lärarförbundet ska inte samverka med Sverigedemokraterna i valrörelsen. Det har förbundsstyrelsen beslutat.
– Partiet avviker så tydligt från våra grundläggande värderingar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

av Stefan Helte
03 apr 2018
03 apr 2018
Johanna Jaara Åstrand.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade förbundsstyrelsen att Lärarförbundet ”ska undvika att delta i aktiviteter med partier vars värdegrund, ideologi eller grundläggande principer strider mot våra grundläggande värderingar”.

– Vi har aldrig tidigare så tydligt formulerat våra riktlinjer för politisk medverkan, kommenterar Johanna Jaara Åstrand.

I den förra valrörelsen 2014 förklarade dåvarande kanslichefen Sören Holm för Lärarnas tidning att Lärarförbundet inte hade någon allmän policy om samagerande med politiska partier.

”Vi bjuder in de partier som vi anser vara relevanta från tillfälle till tillfälle”, sa han.

Sverigedemokraterna nämns inte explicit i de nya riktlinjerna. Men bland riksdagspartierna handlar det om Sverigedemokraterna som Lärarförbundet inte ska samarbeta med.

– Ja, det stämmer. Sverigedemokraterna är emot ett mångkulturellt samhälle, medan vi i Lärarförbundet i våra värderingar tydligt står upp för ett sådant, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ur de nya riktlinjerna

  • ”Det är värt att betona att Lärarförbundet inte är en offentlig institution eller organisation. Därför gäller inte den så kallade objektivitetsprincipen som grundar sig i regeringsformen.”
  • ”Lärarförbundet ska utgå från stadgarnas grundläggande värderingar och syftet med de planerade aktiviteterna när vi väljer vilka vi ska bjuda in eller var vi ska medverka.”
    Källa: Riktlinjer för politisk medverkan/arrangemang inför valet -18, Lärarförbundet.

I riktlinjerna påtalar förbundsstyrelsen att denna inställning kan leda till att Lärarförbundet missar möjligheten att påverka ett parti med inflytande i riksdag och i kommuner.

– Det är ett pris vi får ta.

Varför nämner ni inte Sverigedemokraterna i ert dokument om riktlinjerna handlar om dem?

– Därför att vi inte är ute efter att peka ut ett enskilt parti. Det viktiga är att klargöra vilka principer vi ska förhålla oss till och var vi sätter gränsen för vårt samarbete med partier. Dessutom finns det framför allt på lokal nivå andra partier än Sverigedemokraterna som vi inte ska ha samarbete med.

Innebär detta att lokalavdelningarna inte heller bör samarbeta med Sverigedemokraterna?

– Ja.

Riktlinjerna gäller planerade samarbeten och aktiviteter med politiska partier eller inbjudningar från enskilda partier. Däremot kan indirekt deltagande ske även med partier som Lärarförbundet tar avstånd ifrån. Det kan handla om att hela Riksdagens utbildningsutskott bjuds in till förbundet eller att lokalavdelningen bjuds in till exempelvis kommunfullmäktige.

Får man vara medlem i Lärarförbundet om man är medlem i SD eller aktiv politiker i partiet?

– Ja, vi registrerar inte vilka partisympatier våra medlemmar har.

Får man vara fackligt förtroendevald om man är medlem i SD eller aktiv politiker där?

– Vi har inget generellt förbud mot det och det är våra medlemmar som väljer sina förtroendevalda. Däremot måste man som förtroendevald i Lärarförbundet ställa upp för våra grundläggande värderingar. Agerar man på ett sätt som motverkar eller skadar förbundet kan det vara grund för uteslutning.

Får Sverigedemokraterna annonsera i Lärarförbundets tidningar i valrörelsen?

– Vi har inte pekat ut något enskilt parti som inte får annonsera i tidningarna. Men vi har beslutat att ansvarig utgivare ska säga nej till annonsering från aktörer som tydligt avviker från förbundets värdegrund. Deras annonser ska inte få hamna på medlemmarnas hallgolv.

ur Lärarförbundets Magasin