Läs senare

Lärarförbundet delar inte SD:s grundläggande värderingar

ReplikVi måste inte vara objektiva utan bestämmer själva vilket förhållningssätt vi har till olika partier. Sverigedemokraternas värderingar ligger mycket långt från våra, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

12 apr 2018

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande

Lärarförbundet

Sverigedemokraten Staffan Eklund är upprörd över Lärarförbundets förhållningssätt till hans parti. Fakta i målet är följande: I samband med ett valår väcks frågor om hur Lärarförbundet ska agera nationellt och lokalt när det gäller medverkan och egna arrangemang tillsammans med politiska partier. Därför har Lärarförbundets styrelse fastställt riktlinjer för detta.

Lärarförbundets grundläggande värderingar är tydliga och slås fast i våra stadgar. Vi ansluter oss till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och till barnkonventionen. Vi står upp för en likvärdig utbildning, jämställdhet, demokrati och solidaritet.

Lärares yrkesetik är alltid vägledande i vårt arbete. Vi är partipolitiskt obundna, men för den skull inte opolitiska. Vi tar alltid lärarnas och skolledarnas parti. Lärarförbundets olika ställningstaganden, grundläggande värderingar och åsikter är fastställda i demokratisk ordning av valda representanter för medlemmarna.

När Lärarförbundet planerar aktiviteter med politiska partier eller tar ställning till inbjudningar från politiska partier ska syfte och förväntad effekt på de frågor vi driver vägas in. Vi riktar våra resurser och vår tid där de gör mest nytta.

Lärares yrkesetik är alltid vägledande i vårt arbete. Vi är partipolitiskt obundna, men för den skull inte opolitiska.

Lärarförbundet är inte en offentlig institution eller organisation. Därför gäller inte den så kallade objektivitetsprincipen som grundar sig i regeringsformen. Det är vår egen sak att bestämma vilket förhållningssätt vi har till olika partier.

Lärarförbundet kommer därför att undvika direkt medverkan med partier vars värdegrund, ideologi eller grundläggande principer strider mot våra grundläggande värderingar. Sverigedemokraterna är ett parti som ideologiskt står mycket långt ifrån våra ställningstaganden. Lärarförbundet kommer därför inte ha någon närmare samverkan med dem.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin