Läs senare

Lärarförbundet drabbat av virusattack

Lärarförbundet drabbades i fredags av att aggressivt datavirus. Servicen till medlemmarna påverkades inte och nu fungerar kansliets interna IT-miljö som vanligt igen.

14 Jun 2016

Attacken mot förbundets kansli var del av ett angrepp med utpressningsvirus, som under förra veckan riktades mot flera organisationer i olika dela av världen.

– I ett första läge blir man väldigt osäker, eftersom man inte vet hur stort och omfattande det är. Vi kunde snabbt se att det för vår del bara handlade om ett fåtal bärbara datorer, säger Lärarförbundets kanslichef Sixten Frixon.

Virusangreppet upptäcktes sedan en av kansliets medarbetare tidigt på fredagen upptäckte att det började se konstigt ut på den egna datorskärmen. IT-avdelningen konstaterade snabbt att det rörde sig om ett virusangrepp.

– Så vitt vi kan se är skadorna väldigt begränsade. Efter ett omfattande arbete under helgen är vi nu i princip uppe i full drift. Virusangreppet har inte fått några större konsekvenser för medlemmar och förtroendevalda vilket hela tiden varit fokus i vårt arbete, säger Sixten Frixon.

Under helgen har en rad rutinåtgärder genomförts för att begränsa skadorna. Bland annat har delar av de datorer som blivit infekterade eller riskerade att bli det bytts ut.

Windows har uppgraderats. Program har avinstallerats och installerats om igen.

Föranleder angreppet några ytterligare åtgärder för att höja IT-säkerheten på förbundet?

– Vi har en väldigt hög IT-säkerhet, men fortsätter naturligtvis att hålla takt med IT-utvecklingen. Kriminaliteten ser annorlunda ut idag, och ofta handlar det om att stjäla data snarare än datorer, säger Sixten Frixon.

ur Lärarförbundets Magasin