Läs senare

Lärarförbundet: En utmaning för arbetsgivarna

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén välkomnar Högskoleverkets granskning av de nya lärarutbildningarna.

18 jan 2011

Foto: Johanna Hanno– Det är fortsatt tuffa beslut från Högskoleverket. Det borgar för hög kvalitet i lärarutbildningen. Bara så kan vi höja resultaten i svensk skola. Beskedet visar att vi har för få forskarutbildade ämneslärare. Lärarförbundet har i många år krävt mer resurser till forskning, säger Eva-Lis Sirén.

Hur påverkas de anställda av alla avslag?
– Det får konsekvenser för de som arbetar när antalet tilldelade platser kan behöva omfördelas. Det är en utmaning och där utgår vi från att arbetsgivaren tar sitt ansvar.

Vilket ansvar tar Lärarförbundet?
– Vi jobbar med det här varje dag. En av våra arbetsuppgifter är att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar. Vi får inte förlora erfarna lärarutbildare.

Hur många lärarutbildningar ska Sverige ha?
– Kvalitén är a och o. Uppfyller man kraven för en utbildning ska man få genomföra den. Vi har inte råd med lärarbrist. Det är en balansgång. En snabb omprövning av Högskoleverket får förstås inte innebära en sänkning av kvaliteten. 

ur Lärarförbundets Magasin