Läs senare

Lärarförbundet ersätter ämnesråd med 1000 lärare

Ämnesråden försvinner och stödet till pensionärskommittén avvecklas, medan ett nytt rådgivande lärarforum med över tusen lärare skapas. Lärar­förbundets styrelse ­driver igenom en mindre revolution i sin inre organisation.
— Strukturen har sett unge­fär likadan ut sedan Lärar­förbundet bildades. Nu måste vi ta in förbundet i framtiden. Och det kräver nya sätt att mötas och nya sätt att driva frågor, kommenterar Lärar­förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

18 mar 2015

Lärarförbundets 15 ämnesråd ersätts av ett nytt lärar- och skolledarforum. Där ska minst tusen lärare och skolledare i olika konstellationer från tillfälle till tillfälle kunna fungera som bollplank för förbundet i olika spörsmål som dyker upp.— Tempot är högt i samhället och skolpolitiken i dag, vi måste vara mer snabbfotade. Och vi har en stor kraft och kompetens hos våra medlemmar, som vi vill kunna utnyttja bättre. Jag tror jättemycket på det här greppet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Att stödet till den centrala pensionärskommittén avvecklas beror på att styrelsen anser att förbundet ska fokusera på yrkesverksamma lärare och att pensionärsverksamheten främst ska ske lokalt.

— Det är en prioriteringsfråga. Vi vill lägga krutet på aktiva medlemmar. Men det är inget som hindrar att Lärar­förbundets seniorer fortsätter att på eget initiativ samordna sig nationellt.

Kansliet har under en övergångsperiod fått i uppdrag att stödja pensionärskommittén i omställningen.

Styrelsen har även beslutat att avskaffa arbetsmiljörådet med motiveringen att frågorna om arbetsmiljö och arbets­belastning är för viktiga för att läggas i ett separat organ.

— Det här är ett sätt att tagga upp arbetsmiljöfrågorna. Vi kommer bland annat att lyfta dem tydligare på förbunds­styrelsens dagordning. 

Kongressen krävde ändring

Förbundsstyrelsens beslut, som är en följd av beslut på ­kongressen i november, innebär bland annat detta:

  • Arbetsmiljörådet och de 15 ämnesråden försvinner och ­stödet till pensionärskommittén avvecklas.
  • De flesta skolformsnämnderna finns kvar, men ­kallas i fortsättningen referensorgan. Fritidshem och studie- och ­yrkes­vägledning blir egna referensorgan.
  • Ett nytt referensorgan inrättas för förstelärare och lektorer.
  • Ett nytt lärar- och skolledarforum skapas med tusen lärare och skolledare.

ur Lärarförbundets Magasin