Läs senare

Lärarförbundet fortsätter tappa yrkesaktiva

RekryteringTappet av yrkesaktiva medlemmar fortsätter i Lärarförbundet. För tredje året i rad minskar antalet yrkesverksamma lärare med cirka 1 500 och antalet är nu nere i drygt 162 300.

av Torbjörn Tenfält
20 feb 2018
20 feb 2018

Minskningen bland Lärarförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelar sig ganska jämnt mellan tre grupper. Störst, cirka 40 procent, är gruppen lärare som lämnar yrket. De övriga är dels de som byter till Lärarnas Riksförbund (LR), dels de som lämnar förbundet av andra skäl.

– Det kan vara på grund av ekonomin, man tycker till exempel att det är för höga avgifter, säger Lärarförbundets kanslichef Sixten Frixon.

Sixten Frixon.

Han konstaterar att den sjunkande fackliga organisationsgrad som i flera år noterats inom många yrkesgrupper nu även omfattar lärarna.

– Vi har under de senaste tre åren tappat drygt 1500 fler yrkesverksamma per år än vi lyckats rekrytera in.

För att vända utvecklingen ska det i fortsättningen vara lättare för medlemmarna att se vad de betalar för. Skillnad mellan att vara med i a-kassan och i Lärarförbundet har förtydligats och till kongressen finns ett förslag om att införa en enhetsavgift på 290 kronor. I dag har förbundet en högsta avgift på 325 kronor.

– Vi vill vara transparanta och bemöta uppfattningen att det är dyrt att vara medlem i förbundet, säger Sixten Frixon.

Han framhåller också att förbundet måste bli bättre på att visa effekterna av sitt arbete för att påverka samhällsutvecklingen, inte minst när det gäller beslut i regering och riksdag.

Trots den negativa utvecklingen bland yrkesverksamma tror Sixten Frixon och förbundsledningen på en markant ökning av antalet medlemmar i år. Det nya målet är att rekrytera tusen fler yrkesaktiva varje månad.

Är det ett realistiskt mål?

– Absolut, det är ett ganska lågt mål om man tänker på hur många oorganiserade lärare det finns i dag. Vårt fokus ligger på att attrahera dem.

För att ytterligare stimulera avdelningarna att jobba med medlemsrekrytering föreslår förbundsstyrelsen att anslagen till avdelningarna ska beräknas på antal yrkesaktiva medlemmar. Förslaget kommer upp på kongressen i höst.

– Det ska löna sig att vara bra i rekryteringsarbetet, säger Sixten Frixon.

Innebär tappet av yrkesaktiva medlemmar att förbundet kommer med nya sparkrav?

– Det påverkar inte 2018. Däremot kan olika kongressbeslut få konsekvenser, till exempel vilken nivå man väljer att lägga medlemsavgiften på. Men i år handlar det snarare om att satsa framåt för att vara attraktiva och rekryterande, säger Sixten Frixon.

Det totala antalet medlemmar ligger kvar på ungefär samma nivå som 2016, det vill säga 234 500. Lärarnas Riksförbund ser en fortsatt ökning i sina siffror och har nu cirka 90 400 medlemmar, en ökning med 1 300 jämfört med året innan.

Medlemsutvecklingen skiljer sig en hel del i olika delar av landet. Joanna Hübinette, ordförande i Lärarförbundets avdelning i Boden, tycker att det lokalt ser ganska bra ut. De flesta lärare i kommunen har en facklig tillhörighet och de två lärarförbunden har ett nära samarbete.

Johanna Hübinette.

– Vi känner inte igen oss i medlemstappet. Vi har fått 34 nya medlemmar i år, samtidigt som 14 lämnat av olika anledningar.

De två förbunden driver både arbetsmiljöarbetet och professionsfrågor tillsammans.

– Vi jobbar inte mot varandra utan med varandra. När vi identifierar en facklig fråga som berör oss båda ringer vi till varandra och frågar om vi ska göra gemensam sak.

Joanna Hübinette anser att de två förbunden borde vara ett.

– Varje gång vi jobbar på varsin läst blir vi svagare gentemot arbetsgivaren, säger hon.

Lärarförbundets avdelning i Falköping har tidigare tappat medlemmar under några år, men nu har det vänt mycket tack vare en ny strategi. Styrelsen uppmanar förtroendevalda och övriga medlemmar att ute på arbetsplatserna tala om när avdelningen har gjort något framgångsrikt.

– Nyligen fick vi igenom gratis pedagogiska måltider i förskolan och då har vi verkligen tryckt på att det var tack vare vårt arbete, säger ordföranden Ingela Milton.

Jörgen Kron, ordförande i Lärarförbundets avdelning i Askersund, tycker inte att det finns anledning till panik på grund av det minskade antalet yrkesaktiva medlemmar.

– Det viktigaste är ändå att vi har en bra verksamhet och bra erbjudanden till våra medlemmar. Våra värderingar och gemenskapen i förbundet är det som ska fälla avgörandet, inte jakten på medlemmar till varje pris, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin