Läs senare

Lärarförbundet ger språkråd om hen

Hallå där Angelika Molander, ledamot i Lärarförbundets råd för jämställdhet och likabehandling, som har tagit fram en rekommendation om hur förtroendevalda och medlemmar kan använda begreppet hen.

22 jan 2014

Foto: Johanna HannoVarför ger Lärarförbundet ut råd om hur man ska använda begreppet hen?

– I första hand är detta en rekommendation för att vi internt i förbundet ska veta hur vi ska bemöta medlemmar och hantera de här begreppen. Vi vet att det här är väldigt laddade frågor. Då är det bra att ha tänkt igenom användningen innan man hamnar i skarpt läge.

Är begreppet hen en fråga som lärarna brottas med?

– Det är nog olika beroende på var man arbetar och hur medveten man är om samhällets strukturer. I vårt uppdrag som lärare ligger att ta fasta på alla människors lika värde. Och oavsett vilken känsla du har när det gäller din könstillhörighet ska du bli väl bemött.

Vad bygger ni era råd på?

– På Språkrådets rekommendationer. Och på en diskussion i rådet efter att vi har tagit del av forskning på området. Vi har inte gjort någon jätteundersökning, utan det här är ett försök att hjälpa till att definiera ett nytt begrepp och användningen av det.

Vad tycker du själv om hen?

– Jag tycker att man ska använda begreppet när det är befogat, som till exempel när man inte vet könet på en person eller när man möter en person som inte kan eller vill identifiera sig med ett kön. Men det ska inte gå inflation i det, så att man slänger in hen överallt bara för att ha med det.

ur Lärarförbundets Magasin