Läs senare

Lärarförbundet höjer medlemsavgifterna och startar gymnasietidning

Höjda medlemsavgifter, mer pengar till lokalavdelningarna och en helt ny tidning för alla gymnasielärare. Allt detta klubbade Lärarförbundets kongress på fredagen.

14 nov 2014

Medlemsavgifterna behöver enligt förbundsstyrelsen höjas under 2015 och 2017 för att förbundet ska kunna fortsätta ge en bra service till medlemmarna, vilket Lärarnas tidning tidigare har berättat.

Höjningen av avgiften riktar sig till de medlemmar som tjänar mest. Dessa uppfyller i dag inte grundprincipen i förbundets avgiftskonstruktion. Den innebär att medlemsavgiften ska motsvara en procent av lönen.

Kongressen ställde sig på fredagen bakom förslaget om höjda medlemsavgifter.

Samtidigt ger den förbundsrådet i uppdrag att ompröva medlemsavgifterna hösten 2017. Då ska det göras en riskbedömning om avgiften för medlemmarna kan uppfattas som för hög, om höjningen sker för snabbt och hur avgiften står sig i relation till konkurrerande fack som Lärarnas Riksförbund.

Under kongressen har flera ombud argumenterat starkt för att avdelningarna behöver mer pengar, bland annat för att de ska klara av förbundets uttalade mål om att rekrytera fler medlemmar.

Tidigare har förbundsstyrelsen sagt nej till höjda anslag, eftersom dessa har ett samlat överskott på 25 miljoner kronor. Men förbundets ledning har tagit intryck av argumenteringen under kongressen och beslutade på fredagen att höja anslagen till avdelningarna med fyra miljoner kronor per år. Om förbundet får in högre intäkter än beräknat under de närmaste åren ska dessutom en del av de pengarna gå till avdelningarna.

Kongressen gav också klartecken för Lärarförbundet att starta en ny gymnasietidning. Den ska enligt planen komma med sitt första nummer hösten 2015.

Kongressen beslutade även att:

  • Avvakta med att ge mer pengar till facklig verksamhet riktat mot friskolorna.
  • Höja tidningsavgiften för ämnes- och skolformstidningarna.
  • Använda 1,5 procent av medlemsintäkterna till det internationella samarbetet även i fortsättningen.
  • Säga nej till att heltidsarvodera ordföranden och vice ordföranden i Lärarförbundet Student.

ur Lärarförbundets Magasin