Läs senare

Lärarförbundet i Botkyrka vände trenden

05 feb 2016

Lokalavdelningen i Botkyrka tappade medlemmar år efter år. Men nu kommer lärarna tillbaka till facket.Botkyrka är en av flera ­avdelningar som förbundet centralt valt att prioritera för att öka rekryteringen. Det handlar om stora inflyttningskommuner där det finns många lärare och där Lärarförbundet borde kunna ha fler medlemmar.

— Vi har lagt krutet där vi kan få mest effekt, säger Pernilla Gren, tillförordnad rekryteringschef på Lärarförbundet.

Satsningen handlar om att få avdelningarna att lyfta rekrytering högt på dagordningen.

— Det är oerhört viktigt att hela tiden tänka på att ställa frågan: »Vill du bli medlem?«

Elisabet Molander, avdelningsordförande i Botkyrka, berättar att avdelningsstyrelsen under de senaste åren har ändrat attityd och nu fokuserar mer på det hon själv kallar »produktplacering«.

— Det traditionella fackliga arbetet är viktigt. Men det är också viktigt att vi är ute på arbetsplatserna och berättar vad facket gör för nytta. Det handlar inte bara om rekrytering, utan om att behålla medlemmar. Många tycker att det är dyrt att vara medlem. Vi ska kunna förklara varför det är värt varenda krona att vara med i förbundet.

I dag planerar avdelningsstyrelsen in arbetsplatsbesök för att inte all tid ska gå åt till brandkårsutryckningar och kommunövergripande facklig arbete.

— De senaste två-tre åren har vi fått ett 80-tal fler yrkesverksamma lärare. För oss i Botkyrka är det mycket, säger Elisabet Molander.

ur Lärarförbundets Magasin