Läs senare

Lärarförbundet inför alkoholpolicy för förtroendevalda

Lärarförbundet ska skaffa en alkoholpolicy för sina förtroendevalda. Det har förbundsstyrelsen beslutat.
– Vi har konstaterat att det råder en viss begreppsförvirring om vad som är praxis och vad som är en policy. Därför har vi gett kansliet i uppdrag att gå igenom de här frågorna och skriva ner den praxis som finns, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

26 feb 2016

Lärarnas tidning har tidigare berättat att Lärarförbundet har en alkoholpolicy för sina anställda, men inte för de förtroendevalda. Policyn för de anställda föreskriver att Lärarförbundet är restriktivt med att bjuda på alkohol, men vid särskilda tillfällen kan bjuda på det. Några maximala mängder alkohol nämns inte i policyn. Men enligt kanslichef Sixten Frixon har praxis varit ett till två glas vin.
 

På sitt senaste möte tog förbundsstyrelsen upp frågan om en alkoholpolicy även för de förtroendevalda. Detta som en direkt konsekvens av avslöjandena inom Kommunal om att förtroendevalda druckit stora mängder alkohol på medlemmarnas bekostnad.
Det finns en vits med att teckna ner vad som gäller, säger Johanna Jaara Åstrand.
 

Kommer en nedskriven policy för de förtroendevalda leda till någon skärpning för hur mycket alkohol som får konsumeras?

Vi får väl se vad kansliet kommer fram i sitt förslag. Vår analys är att den praxis vi redan har fungerar väl.
 

Kansliet kommer även att gå igenom övriga policyer, till exempel miljö- och klimatpolicyn. Förbundsstyrelsen vill i fortsättningen mer kontinuerligt se över de policyer Lärarförbundet har.
 

Skandalomsusade Kommunal skärpte nyligen sin alkoholpolicy. Den nya policyn innebär att ingen starksprit tillåts och att grundregeln är att Kommunal inte bjuder på alkohol. Undantagsvis kan Kommunal bjuda på två glas vin eller öl, efter beslut av förbundsledningen eller ledningsgruppen på avdelningen. 

ur Lärarförbundets Magasin