Läs senare

Lärarförbundet: Inkludera förskolan och fritidshemmet i Skolkommissionens förslag

SkolkommissionenFörskolan, fritidshemmet och vuxenundervisningen måste också omfattas av de förslag som Skolkommissionen har lagt, kräver Lärarförbundet.
– Annars får vi ett skolsystem som haltar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

av Stefan Helte
01 sep 2017
01 sep 2017

Skolkommissionen presenterade sitt slutbetänkande den 20 april. Kommissionen tillsattes våren 2015, bland annat för att komma till rätta med fallande svenska kunskapsresultat i OECD:s Pisa-rapport.

Men Skolkommissionen hade bara i uppdrag att lägga förslag som rör grundskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Lärarförbundet är i sitt remissvar, som lämnades under fredagen, starkt kritiskt till att förskolan, fritidshemmet och vuxenundervisningen lämnas utanför.

Johanna Jaara Åstrand.

– Man kan inte bara stirra sig blind på delar av skolsystemet och stärka kvaliteten och förbättra likvärdigheten där. Vi måste ta ett helhetsgrepp på utbildningen – och det börjar i förskolan, kan fortsätta i vuxenundervisningen och kompletteras i fritidshemmen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vilka möjligheter ser du för att faktiskt övertyga politikerna om att förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen kommer att omfattas av förslagen?

– Jag ser stora möjligheter. Men det behövs modiga politiker som vågar se saker i ett bredare perspektiv. Det handlar om samma barn som ska vara med på utbildningsresan och systemet måste hålla ihop.

En annan invändning Lärarförbundet har mot Skolkommissionens slutbetänkande är att vissa förslag kan leda till ökad arbetsbelastning för lärarna.

– Även sådana insatser som föreslås med goda avsikter kan driva på lärarnas dokumentation och administration. Men vi kom inte tillräckligt långt i Skolkommissionen med att identifiera vad som kan vara avlastande för lärarkåren. Därför bör man se över hur de här förslagen ska hanteras ute på arbetsplatserna, så att lärarnas arbetsbörda inte ökar ännu mer.

I huvudsak välkomnar Lärarförbundet Skolkommissionens förslag:

– Det är helt avgörande att vi kan få en politisk enighet kring stora och viktiga insatser för att stärka finansieringen, kvaliteten och likvärdigheten i skolan – men också att vi kan få en långsiktig politik som borgar för att läraryrket blir ett mer attraktivt yrke. Jag hoppas att politikerna nu inte använder Skolkommissionens förslag för en fortsatt politisk dragkamp.

Skolkommissionens huvudförslag

  • Ett professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena med syftet att främja lärares och skolledares professionella utveckling.
  • Statlig delfinansiering med sex miljarder kronor av undervisningen och elevhälsan.
  • Aktivt skolval till förskoleklass och grundskola.
  • Lottning när antalet sökande är fler än antalet platser och avskaffad kötid till friskolor.
  • Tydligare läroplaner för att öka trygghet och studiero, respektfullt uppträdande och elevens eget ansvar under skolarbetet. 

 

ur Lärarförbundets Magasin