Läs senare

Lärarförbundet inrättar arbetsmiljöråd

ArbetsmiljörådArbetsmiljön är den viktigaste frågan för svenska lärare. Nu organiserar Lärarförbundet ett särskilt arbetsmiljöråd, som ska ha särskild fokus på området.

av Emma Olsson
09 jul 2019
09 jul 2019

När Lärarnas tidning frågade lärare vilken fråga de tycker är absolut viktigast, hamnade arbetsmiljön på första plats. Av de dryga tusen som röstade, ansåg 41 procent att arbetsmiljön var allra viktigast.

Lärarförbundets nya arbetsmiljöråd kommer att bestå av huvudskyddsombud och skyddsombud, och andra som är särskilt intresserade.

– Det viktigaste arbetsmiljöarbetet är det som märks på arbetsplatserna. Men med ett nationellt arbetsmiljöråd kommer vi nu kunna arbeta mer koncentrerat med dessa frågor genom att dels dra nytta av allt bra arbete som redan görs och dels ringa in det som vi inte riktigt kommer tillrätta med och som vi måste sätta ytterligare press på huvudmän och politiker kring, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.  

Förhoppningen är att arbetsmiljöarbetet ute i skolorna ska bli mer systematiskt.

– Vi har en stark arbetsmiljölagstiftning i Sverige men det systematiska arbetsmiljöarbetet måste bli starkare och mer förebyggande. Lärarbristen är en konsekvens av arbetsmiljöbristerna, men leder i sin tur till en tuffare arbetssituation för de lärare som är kvar. Beslutsfattare måste lyssna mer på sina lärare och rektorer så att rätt åtgärder vidtas i tid och på så sätt få fler att vilja stanna kvar i yrket och få utvecklas och må bra, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har tidigare haft ett arbetsmiljöråd, och beslutet om att återinsätta det fattades vid kongressen 2018.

ur Lärarförbundets Magasin