Läs senare

Lärarförbundet kampanjar för enad lärarkår

KampanjLärarförbundet har i veckan dragit igång kampanjen #enaprofessionen. Fokus ligger på att lyfta fram fördelarna med att samla hela lärarkåren och tala med en röst.

av Kristian Lönner
05 feb 2019
05 feb 2019
Johanna Jaara Åstrand.

Kampanjen är riktad både till allmänheten och lärarna. Och för förbundets medlemmar är budskapet bekant.

– Kampanjen är en konsekvens av det avtryck som kongressen gjorde i fjol. Vi ska bli tydligare. Men det är inga nya ställningstaganden utan i grunden den idé som vi har organiserat oss kring sen vi bildades, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Kampanjen är en del av Lärarförbundets långsiktiga satsning på att vara det självklara valet för alla lärare och skolledare, från förskola till universitet.

– Svensk skola står inför stora utmaningar och vi vill peka på lärarnas betydelse och lyfta det jätteviktiga arbete som lärarna gör. Men den här kampanjen handlar också om att stärka vår gemensamma röst och öka organisationsgraden. Det är när vi kan prata med en tydlig och gemensam röst som vi kan maximera vår ställning på arbetsmarknaden, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand betonar att kampanjen inte är riktad mot andra fackförbund som organiserar lärare utan ett sätt att tydliggöra den egna organisationsidén.

– Vi visade i den stora avtalsrörelsen att när vi samarbetar och sluter oss kring gemensamma mål  så når vi längre. Jag hoppas att vi i framtiden får vara med om att lärarprofessionen sluter sig samman.

I sociala medier har det uppstått en diskussion om lämpligheten i att Lärarförbundet använder sig av native-annonsering, alltså reklam i artikelformat, i Aftonbladet. Vad tänker du om det?

– Det är någonting som används ganska brett i dag. Jag skulle svara precis likadant i en vanlig intervjusituation som jag gör i den texten. Det handlar om ytterligare ett sätt att visa på läraryrkets betydelse.

Hur mycket kostar kampanjen?

– Vi har ett affärsavtal med den som ansvarar för detta men det är inget som jag kan gå ut med.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: