Läs senare

Lärarförbundet köper fastighet – kan bli ett nytt Lärarnas hus

FastigheterLärarförbundet har köpt en 8.830 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Stockholm. Byggnaden kan komma att ersätta Lärarnas hus på Stora Essingen.

av Niklas Arevik
09 apr 2018
09 apr 2018
Tyrénska huset är beläget vid Slussen i Stockholm, ovanför en nedfart till Söderledstunneln, mitt emot arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting.  Foto: Sten Arndt

Sedan tidigare äger Lärarförbundet 13 fastigheter till ett värde av 1,2 miljarder kronor. Nu har man köpt ytterligare ett hus: fastigheten Jupiter Mindre 14, vid Slussen i centrala Stockholm. Huset kan bli aktuellt som nytt kansli om det nuvarande på Stora Essingen säljs.

Lärarförbundets kansli har nämligen av förbundsstyrelsen fått i uppdrag att utreda möjligheterna att flytta från Stora Essingen till mer centralt placerade lokaler. Samtidigt vill Stockholms stad bygga om kontoren i kvarteret där Lärarnas hus i dag ligger till bostäder.

Lärarförbundets ekonomichef Håkan André har inte varit tillgänglig för en intervju, men besvarar i ett mejl Lärarnas tidnings frågor om köpet.

”Skulle det i framtiden bli aktuellt att sälja Lärarnas hus skulle vi givetvis behöva titta efter alternativa lösningar för kansliet. Då skulle Tyréns fastighet Jupiter Mindre 14 kunna vara ett alternativ, men det skulle också kunna bli en helt annan fastighet.”

Han hävdar dock att det huvudsakliga syftet med fastighetsköpet är ”god kapitalplacering”.

”Lärarförbundet förvaltar medlemmarnas kapital för att vi bland annat ska ha en välfylld konfliktfond. Det är ett viktigt fackligt verktyg som sätter kraft bakom våra ord i förhandlingar med arbetsgivare. Fastigheter är en bra, trygg och långsiktig investering för förbundet och våra medlemmar”, skriver Håkan André.

Förbundet vill inte uppge vad det betalat för fastigheten, men enligt uppgifter till tidningen Fastighetsvärlden var priset drygt 800 miljoner kronor. 2017 års taxeringsvärde på fastigheten var 231 miljoner.

Enligt Lärarförbundet är den en långsiktig och stabil investering.

”Adressen gör att fastigheten kommer att vara attraktiv under en lång tid. Vi bedömer därför att risken är väldigt liten för en värdeminskning”, skriver Håkan André, ekonomichef på Lärarförbundet.

ur Lärarförbundets Magasin