Läs senare

Lärarförbundet kräver förlängt Lärarlyft

Förläng lärarlyftet. Annars äventyras legitimationsreformen. Det hävdar Lärarförbundet i en skrivelse till regeringen.

16 nov 2012

Lärarnas tidning rapporterar i det senaste numret att många lärare ratar Lärarlyftet 2. Under hösten fick 37 av 160 kurser inom Lärarlyftet 2 ställas in, på grund av för få anmälningar.

Lärarlyftet 2 är regeringens satsning på att fortbilda lärarna så att de blir behöriga. Senast den 30 juni 2015 ska alla lärare vara behöriga, enligt intentionerna i regeringens legitimationsreform.

Nu slår Lärarförbundet larm och kräver att regeringen snabbt beslutar om att förlänga Lärarlyftet 2.

 – Det vi nu ser är att allför få lärare kommer att hinna ta del av denna utbildningsinsats innan den upphör 2015, säger Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet och ansvarig för utbildningspolitiska frågor.

Hon konstaterar att det är alltför få lärare som har sökt sig till Lärarlyftet, eftersom de tvingas avsätta fritid och pengar själva.

Därmed ”äventyras legitimationsreformen”. Lärarförbundet hävdar att effekten annars kan bli att det även i fortsättningen kommer att vara många lärare som undervisar i ämnen de inte är behöriga i, vilket strider mot reformens syfte.

 

ur Lärarförbundets Magasin