Läs senare

Lärarförbundet kräver skolrelevant forskning

Det finns ett stort underskott på forskning som svarar på frågor som lärare ställer i sin vardag. 
Det skriver
 Lärarförbundet till regeringen och kräver ett nytt forskningsråd med inriktning mot praktiknära skolforskning.

14 feb 2012

Lärarförbundet kräver, förutom ett forskningsråd, att regeringen permanentar satsningen på forskarskolor för verksamma lärare.
   Förbundet vill också ha ett nationellt forum för skolforskning som bedriver forskningsprojekt i direkt kontakt med verksamma lärare och förskollärare på fältet.
   Skrivelsen har skickats till regeringen inför 2012 års forskningspolitiska proposition.
 

ur Lärarförbundets Magasin