Läs senare

Lärarförbundet: Låt assistenter avlasta lärarna

LärarbristenAvlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter och socialpedagoger i skolan. Det föreslår Lärarförbundet i en debattartikel. Vingåker gör just detta. Där anställer kommunen tre lärarassistenter.

av Mats Thorén
25 jan 2016
25 jan 2016
Lärarförbundet: Låt assistenter avlasta lärarna
Irene Berglund, lärare i årskurs 2 på Sävstaskolan i Vingåker, vill gärna ha fler yrkeskategorier i skolan. »Det är bra med fler vuxna«, tycker hon. Foto: Tomas Nilsson

Behovet av lärare är omöjligt att klara på kort sikt. Lösningen är att ta in andra yrkeskategorier som kan avlasta lärarna. Det skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i Dagens Nyheter på måndagen.
Lärarförbundet för fram fyra konkreta förslag (se faktaruta) som det anser skulle kunna göra skillnad i skolans vardag. Ett av förslagen är att införa lärarassistenter. Idén är att assistenterna ska ta hand om praktiska saker som kopiering, blankett- och informationshantering, frånvarorapportering med mera.

– De förslag vi kommer med handlar om att hantera situationen här och nu där det faktiskt inte finns lärare att tillgå i den omfattning som behövs, säger Johanna Jaara Åstrand till Lärarnas tidning.
Men det blir ju inte fler lärare bara för att man inför fler yrkeskategorier i skolan? 

– Nej, men vi har i dag en femtedel anställda som saknar lärarbehörighet och ett rekryteringsbehov av 90.000 nya lärare. Samtidigt ägnar sig många lärare åt arbetsuppgifter som inte har direkt med elevers lärande att göra. Det är slöseri med lärarkompetens. Där skulle andra yrkeskategorier kunna spela en större roll och avlasta lärarna.
Så förslagen handlar om att lärare ska kunna koncentrera sig på undervisningen?

– Precis. Men det här måste matchas med en långsiktig lösning för att göra läraryrket attraktivt. Där har både den förra och den nuvarande regeringen tagit viktiga initiativ. Även huvudmännen har börjat se allvaret med lärarbristen och satsar på höjda löner.

En bättre organisation runt läraren höjer också yrkets attraktivitet på sikt, menar Jaara Åstrand.
Ska lärare kunna ta sig an fler klasser om avlastning införs? 

– Framför allt handlar det om att låta proffsen vara proffs. Samtidigt saknas det i dag tid för det kollegiala samarbetet. De legitimerade och behöriga lärarna kan självklart spela större roll för kolleger som inte är det, men ändå i dag är anställda för att undervisa. Men på många håll i dag medger inte organisationen det. Så här finns det stora vinster att göra. Men sen är det som alltid en skolledare som ansvarar för att leda och fördela arbetet.
Även Lärarnas riksförbund vill av samma skäl att lärarassistenter ska införas som en ny yrkeskategori i skolan.
En kommun som redan tänkt i de här banorna är Vingåker. Där annonserar man efter tre lärarassistenter som ska arbeta terminen ut på några skolor.

— Det är ett väldigt tryck. Vi har fått in ett tjugotal ansökningar, säger rektor Stefan Bohlin.
Ingen formell behörighet krävs för tjänsten, däremot läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på vem som anställs, men det ska inte i första hand handla om administration.

— Det handlar mer om att rycka in i den praktiska i samvaron med eleverna och på olika ställen i skolan under en arbetsdag, säger Stefan Bohlin.
Irene Berglund, lärare i årskurs 2 på Sävstaskolan i Vingåker, är positiv till idén. Som exempel på arbetsuppgifter nämner hon rastvakt, taxivakt, följa barn till skolsköterskan, kopiera eller sitta och läsa med barnen.

— Den frigjorda tiden skulle jag använda till att vara mer med barnen i klassrummet, att undervisa, säger hon.
Vingåker använder regeringspengar från det så kallade lågstadielöftet till satsningen.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är positiva till idén med lärarassistenter, visar en enkät ställd till riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner som Lärarnas tidning har gjort.
Miljöpartiet och Socialdemokraterna hänvisar till att regeringens satsning lågstadielöftet redan möjliggör för huvudmän att söka statsbidrag för att anställa andra yrkeskategorier i de lägre åldrarna. Övriga partier har inte svarat.

Lärarförbundets fyra förslag

  • Inför lärarassistenter i skolan för att avlasta lärarna. Assistenterna kan ta hand om praktiska saker som kopiering, blankett- och informationshantering, frånvarorapportering med mera. 
  • Anställ socialpedagoger för att avlasta lärarna. Dessa kan  ta ett särskilt ansvar för de sociala lärmiljöerna. 
  • Ge skolledare bra centralt stöd i form av exempelvis ekonomihantering och personalfrågor. 
  • Alla kommuner bör ha centralt anställda skolteam som ska arbeta med förebyggande insatser tillsammans med elevhälsan och ta hand om situationer där socialförvaltningen finns med. 

ur Lärarförbundets Magasin